Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
977.
Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
978.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
979.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Книга] : [звіт]. – Київ : Ленвіт, 2006. – 36 с., включ. обкл. : табл. – ISBN 966-7043-06-7
980.
Афонин Э.А. Становление Вооруженных Сил Украины [Книга] = Formation of armed forces of Ukraine : соц. и соц.-психол. проблемы / Афонин Э.А. ; Нац. акад. гос. упр. при Президенте Украины [и др.]. – 2-е изд., доп. – Киев ; Нежин : Психея, 2014. – 475, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 328-475. – (Открытая исследовательская концепция ; вып. 16). – ISBN 978-617-7234-05-9
981.
Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
982.
Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
983.
Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем [Книга] / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
984.
Степан Павлюк (до 60-річчя від дня народження) [Книга] : біобібліогр. покажчик. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 204, [2] с., [8] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. портр.
985.
Сторінки історії українського мистецтва [Книга] : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
986.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
987.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
988.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
989.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
990.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
991.
Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз [Книга] = Public relations strategy / Сандра Оливер ; [пер. с англ. под науч. ред. А.Н. Андреевой]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 156, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 154-155. – (Современный бизнес). – ISBN 5-7654-2927-0
992.
Назарбаев Н.А. Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций [Книга] / Нурсултан Назарбаев. – Москва : Экономика, 2008. – 396, [2] с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-02869-0
993.
Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
994.
Стратегічне управління суб"єктами господарювання: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / [Яременко О.Л. та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 587, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2298-00-0
Дарунок від Народної української академії
995.
Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації [Книга] : монографія / Мікловда В.П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. в.], 2014. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-406
996.
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 19). – ISBN 978-966-554-241-4
997.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
998.
Страхова справа [Журнал] : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2001-. – ISSN 1810-7923
999.
Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014
1000.
Дженжебір О.М. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Дженжебір Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex