Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Дерун І.А. Обліково-аналітичне забезпеченння управління необоротними активами [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дерун Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
752.
Меликян А.А. Обобщенные характеристики уравнений в частных производных первого порядка [Книга] = Generalized characteristics of first order PDEs : приложения к задачам теории управления и дифференциальным играм / А.А. Меликян ; под ред. В.С. Пацко ; пер. с англ. В.А. Корнеева, А.Е. Утемова. – Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2014. – 450 с. : ил., портр. – Пер. с изд.: Generalized characteristics of first order PDEs : applications in optimal control and differential games / A.F. Melikyan. Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 1998. - Предм. указ.: с. 319-321. – Библиогр.: с. 312-317, в подстроч. примеч., в конце ст. – ISBN 978-5-4344-0198-2
753.
Шершньова О.А. Обов"язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
754.
Устименко В.Є. Обов"язок. Звитяга. Честь [Книга] : з історії Урядового військово-кур"єрського зв"язку та Служби дипломатичних кур"єрів України / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Етнос, 2011. – 526, [2] с., [8] л. фот. : фот., портр. – До 20-ї річниці утворення Держ. фельд"єгерської служби і Служби дипломат. кур"єрів України. – Бібліогр.: с. 521-524. – ISBN 966-522-211-2
755.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
756.
Общество и политика современного Израиля [Книга] = Contemporary Israel: politics and society : сб. статей. – Москва ; Иерусалим : Мосты культуры ; Гешарим, 2002. – 444, [1] с., [4] л. фот. – Тит. л., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 399-444 и в примеч. в конце статей. – (Bibliotheca Judaica / Ассоц. "Мосты культуры" ; ред. совет: Исраэль Барталь [и др.] ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-095-1
757.
Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне [Журнал] : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
758.
Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням [Книга] : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
759.
Павленко В.О. Окисно-відновні реакції в хімії неорганічних сполук [Книга] : навч. посібник / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125
760.
Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади [Книга] : зб. документів / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; [авт.-упоряд.: Касьянов О.В., Киструська Н.В. ; редкол.: Бородін Є.І. та ін.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2010. – 378, [1] с. : іл., табл. – 65-й річниці Перемоги присвяч. - Геогр. покажч.: с. 358-378. – (Editio princeps). – ISBN 978-966-8856-36-5
761.
Олександр Касіянович Федорук [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [упоряд.: Я. Федорук, В. Ханко ; переднє сл. Віктора Сидоренка ; вступ. ст. Віталія Ханка]. – Київ : Фенікс, 2010. – 123, [3] с., XXXII арк. іл. : іл. – Перелік імен: с. 116-123
762.
Олесь Гончар [Книга] : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: О.М. Піхур, С.С. Савченко, І.А. Ігнатецька, М.А. Лук"яненко ; наук. ред.: В.О. Кононенко]. – Київ : Український письменник, 2013. – 759, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-579-374-8
763.
Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
764.
Організаційна психологія. Економічна психологія [Журнал] = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
765.
Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях [Книга] : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
766.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
767.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386
768.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-966-2748-22-3
769.
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-279-9. – ISSN 2308-6386
770.
Кушніренко І.К. Освітянська зоря Михайла Фоменка [Книга] : життя і творчість / Іван Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. – 132, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-573-084-3
771.
Либов Д.Ю. Особенности спектра собственных частот цилиндров конечной длины [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Либов Дмитрий Юрьевич ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015
772.
Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
773.
Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти [Книга] : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
774.
Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
775.
Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств [Книга] / Філоненко Ганна Геннадіївна. – Київ : Юстініан, 2014. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 207–248 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-12-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex