Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Торопов А.В. Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Торопов А.В. ; Нац. тех. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
952.
Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Богославська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
953.
Сурмач [Журнал]. – Лондон : Assoc. of Ukr. former combatants in Great Britain. – ISSN 0491-6204
954.
Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
955.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
956.
Цехмістро О.В. Сучасна українська кантата та ораторія в контексті діалогу культур [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цехмістро О.В. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010
957.
Сучасна українська політика [Книга] : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-02-5312-4
958.
Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення [Книга] / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(78)). – ISBN 978-617-00-0539-7
959.
Сучасні інженерно-геологічні умови України як скдадова безпеки життєдіяльності [Книга] / Л.М. Климчук [та ін.] ; [ наук. ред.: П.В. Блінов, В.М. Шестопалов ]. – Київ : [Експрес], 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-413-065-0
960.
Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
961.
Сучасні наукові парадигми [Книга] : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 березня 2010 р. / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол.: Таукчі О.Ф. (відп. ред.), Докашенко В.М., Теркулов В.І. та ін. ]. – Горлівка : ГДПІМ, 2010. – 300 с.
962.
Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
963.
Сучасні проблеми біоетики [Книга] / ред. кол.: Ю.Н. Кундієв (відп. ред.), Л.А. Пиріг, Комісаренко та ін. ; НАНУкраїни ; Нац. наук. центр з медико-біотехн. проблем. – Київ : Академперіодика, 2009. – 278 с. – ISBN 978-966-360-122-9
964.
Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) у контексті європеїзації освіти [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 квітня 2010 року / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов, Фак-т фр. мови, Кафедра практики фр. мови ; [ відп. ред. О.В. Семенова ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 172 с.
965.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
966.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
967.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
968.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
969.
Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
970.
Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12. / Ямчук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
971.
Грабовецький В. Так виглядав Олекса Довбуш [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 7)
972.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
973.
Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського [Книга] : авторська індивідуальність, європейські паралелі, порівняльна поетика / І.В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-453-071-9
974.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19 початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
975.
Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" [Книга] : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,