Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
952.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
953.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
954.
Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
955.
Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12. / Ямчук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
956.
Грабовецький В. Так виглядав Олекса Довбуш [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 7)
957.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
958.
Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського [Книга] : авторська індивідуальність, європейські паралелі, порівняльна поетика / І.В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-453-071-9
959.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19 початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
960.
Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" [Книга] : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
961.
Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего [Книга] : философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевская Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
962.
Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
963.
Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
964.
Долбенко Т.О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей [Автореферат] : автореф. ... д-р культурології : 26.00.01 / Долбенко Т.О. ; Київ.нац.ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
965.
Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
966.
Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
967.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
968.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
969.
Чуніхіна Т.В. Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.05 / Чуніхіна Т.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010
970.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
971.
Яковлев Л. Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества [Книга] / Лео Яковлев. – Харьков : САГА, 2010. – 212 с. – ISBN 978-617-575-007
В романе, предлагаемом вниманию читателя, два «главных действующих лица»: И.В. Сталин и автор данной книги. Первое – Иосиф Сталин – вряд ли нуждается в особом представлении, так как и сегодня, спустя более полувека после его кончины, на просторах некогда созданной им Империи, просуществовавшей до 1991 года, найдется, надо полагать, не так много людей, которым это имя незнакомо, хотя с годами число таковых, возможно, будет возрастать, поскольку область забвения беспредельна.

Второе действующее лицо – Лео Яковлев – писатель, живущий в Харькове, работающий в том числе в биографическом жанре. Его авторская справка размещена на последней странице обложки. Тексты многих написанных им книг выложены его читателями на десятках различных сайтов в Интернете,что принесло ему мировую известность.

972.
Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
973.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії ( на прикладі "THE TIMES", "THE GUARDIAN", "THE INDEPENDENT") [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Блавацький С.Р. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
974.
Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
975.
Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. д-ра економ. наук : 08.00.04. / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex