Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Снитіна В.О. Церковна музика в культурі України другої половини 17 - 18 ст. [Автореферат] : автореф. ...канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Снитіна В.О. ; М-во культ і туризму України; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010
1052.
Сорочинський Б.В. Цитоскелет та ефекти опромінення [Книга] / Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. беотехнол.та геноміки" НАН України. – Київ : ДІА, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-8311-58-1
1053.
Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ;КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1054.
Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини ХХ століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05. / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ын-т журналыстики. – Київ, 2010
1055.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1056.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1057.
Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1058.
Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
1059.
Коструба В.В. Шведська модель соціально-правової держави (історико-теоретичний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Коструба В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1060.
Воробець М. Шлях в серце [Книга] : поезіії / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-96659-2-8
1061.
Шлях освіти [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
1062.
Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства [Книга] : (круглий стіл) / Верх. Ради України з питань боротьби організ. злочин. і коруп. та ін. ; [ відп. за вип.: Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 70 с. – ISBN 978-966-2214-11-6
1063.
Штурм [Журнал] : військово-політичний журнал легіону імени Симона Петлюри. – Two Harbors
1064.
Щербак Ю.О. "Щоденник" Федора Євлашевського як історичне джерело: структурний аналіз та системна деконструкція [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Щербак Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1065.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1066.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1067.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1068.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1069.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1070.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный и производственно-технический журнал / Академия наук Республики Молдова, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
1071.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный и производственно-технический журнал / Академия наук Республики Молдова, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
1072.
Кочетова С.А. Эстетика и поэтика писательской критики русских модернистов конца 19 - начала 20 столетий [Книга] : учебное пособие / С.А. Кочетова ; МОН України ; Горловский гос. пед. ин-т ин. языков. – Горловка, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-8469-59-6
1073.
Крейчман Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократии собственности [Книга] / Крейчман Ф.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВШПП, 2009. – 488 с. – ISBN 978-5-89718-033-2
Содержание:
Концепция формирования акционерной собственности на основе демократизации управления и механизм ее применения
Стратегическое управление предприятием
Мотивация эффективного труда на акционерном предприятии
Мотивация менеджеров в современных условиях
Обеспечение качества и конкурентоспособности изделий
Эффективный маркетинг: общая концепция и ее практическая реализация
Разработка финансовой политики предприятия
Современные методы реформирования налоговой системы в условиях рыночной экономики
1074.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1075.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,