Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1027.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1028.
Алексеєнко О.В. Фінансовий контроль у Збройних Силах України [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Алексеєнко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1029.
Трохимченко М.В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші фінанси і кредит / Трохимченко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1030.
Рубан О.І. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Рубан О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1031.
Кокуленко Б.Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кокуленко Б.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
1032.
Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1033.
Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010
1034.
Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Рибчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1035.
Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини [Книга] : монографія / Л.С. Отрощенко. – Суми : Українська акад. банк. справи НБУ, 2010. – 169 с. – ISBN 978-966-8958-51-9
1036.
Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку [Книга] : (монографія) / В.П. Антонюк ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : [ Б.в. ], 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-02-4416-0
1037.
Копачевський М.Д. Функціональний аналіз [Книга] : навчальний посібник / М.Д. Копачевський. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 124 с. – ISBN 978-966-354-338-3
1038.
Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1039.
Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. / Вірко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1040.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1041.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
1042.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
1043.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
1044.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
1045.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
1046.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
1047.
Центральная Азия. Геополитика и экономика региона [Книга] / Ин-т стратегических оценок и ананлиза ; [ под общ. ред. В.А. Гусейнова ]. – Москва : Красная звезда, 2010. – 292 с. – ISBN 978-5-94691-398-0
1048.
Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Гоменюк О.В., КНУТШ. – Київ, 2010
1049.
Центри надання адміністративних послуг [Книга] : створення та організація діяльності : практичний посібник / Бригілевич І.І. [ та ін.] ; Центр політ.-прав. реформ ; Нім. тов-во техн. співроб. ; Центр дослідж. місцевого самоврядування ; Швейцар. бюро співроб. в Україні ; [ за заг. ред. В.П. Тимощука ]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-2214-03-2
1050.
Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 -початку 13 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,