Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку [Книга] : (монографія) / В.П. Антонюк ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : [ Б.в. ], 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-02-4416-0
1027.
Копачевський М.Д. Функціональний аналіз [Книга] : навчальний посібник / М.Д. Копачевський. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 124 с. – ISBN 978-966-354-338-3
1028.
Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1029.
Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. / Вірко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1030.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1031.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
1032.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
1033.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
1034.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
1035.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
1036.
Холодний Яр [Журнал] : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
1037.
Центральная Азия. Геополитика и экономика региона [Книга] / Ин-т стратегических оценок и ананлиза ; [ под общ. ред. В.А. Гусейнова ]. – Москва : Красная звезда, 2010. – 292 с. – ISBN 978-5-94691-398-0
1038.
Гоменюк О.В. Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Гоменюк О.В., КНУТШ. – Київ, 2010
1039.
Центри надання адміністративних послуг [Книга] : створення та організація діяльності : практичний посібник / Бригілевич І.І. [ та ін.] ; Центр політ.-прав. реформ ; Нім. тов-во техн. співроб. ; Центр дослідж. місцевого самоврядування ; Швейцар. бюро співроб. в Україні ; [ за заг. ред. В.П. Тимощука ]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-2214-03-2
1040.
Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 -початку 13 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1041.
Снитіна В.О. Церковна музика в культурі України другої половини 17 - 18 ст. [Автореферат] : автореф. ...канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Снитіна В.О. ; М-во культ і туризму України; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010
1042.
Сорочинський Б.В. Цитоскелет та ефекти опромінення [Книга] / Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. беотехнол.та геноміки" НАН України. – Київ : ДІА, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-8311-58-1
1043.
Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ;КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1044.
Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини ХХ століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05. / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ын-т журналыстики. – Київ, 2010
1045.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1046.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1047.
Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1048.
Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
1049.
Коструба В.В. Шведська модель соціально-правової держави (історико-теоретичний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Коструба В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1050.
Воробець М. Шлях в серце [Книга] : поезіії / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-96659-2-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex