Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
1002.
Маців Б. Українська дивізія "Галичина" [Книга] : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Маців Б. ; [ англ. текст і пояснення до фот. (English version) Олена Маців ]. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1518-19-2
1003.
Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1004.
Шевченко О.Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика (1920-1990 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. :26.00.01 / Шевченко О.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
1005.
Осадча О.А. Українська хатня ікона-образ кінця 18-20 століть як етнокультурний феномен (історія,типологія,художні особливості) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадча О.А. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
1006.
Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1007.
Українське Козацтво [Журнал] : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
1008.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Іст. Т-во. – ISSN 0041-6061
1009.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Іст. Т-во. – ISSN 0041-6061
1010.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1011.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1012.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1013.
Гуляєв К.Д. Уніфікована система адресації мереж зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гуляєв К.Д. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. А.С.Попова. – Одеса, 2010
1014.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1015.
Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. іст. наук : 07.00.01. / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1016.
Монченко О.В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.13 / Монченко О.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010
1017.
Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
1018.
Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1019.
Лукінюк М.В. Фарватери долі [Книга] : цивільно-військова сухопутно-морська пригодницька трилогія / Михайло Лукінок. – Київ : Просвіта, 2010. – 704с. – ISBN 978-966-2133-78-6
1020.
Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1021.
Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1022.
Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри [Автореферат] : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010
1023.
Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1024.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1025.
Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Книга] : монографія / Єпіфанов А.О. [ та ін. ] ; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 295 с. – ISBN 978-966-8958-50-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,