Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1002.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
1003.
Гуляєв К.Д. Уніфікована система адресації мереж зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гуляєв К.Д. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. А.С.Попова. – Одеса, 2010
1004.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1005.
Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. іст. наук : 07.00.01. / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1006.
Монченко О.В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.13 / Монченко О.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010
1007.
Кудін В.Г. Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B3 елементами 3-5 груп [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Кудін В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
1008.
Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1009.
Лукінюк М.В. Фарватери долі [Книга] : цивільно-військова сухопутно-морська пригодницька трилогія / Михайло Лукінок. – Київ : Просвіта, 2010. – 704с. – ISBN 978-966-2133-78-6
1010.
Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1011.
Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1012.
Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри [Автореферат] : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010
1013.
Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1014.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1015.
Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Книга] : монографія / Єпіфанов А.О. [ та ін. ] ; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 295 с. – ISBN 978-966-8958-50-2
1016.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1017.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1018.
Алексеєнко О.В. Фінансовий контроль у Збройних Силах України [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Алексеєнко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1019.
Трохимченко М.В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші фінанси і кредит / Трохимченко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1020.
Рубан О.І. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Рубан О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1021.
Кокуленко Б.Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кокуленко Б.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
1022.
Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1023.
Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010
1024.
Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Рибчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1025.
Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини [Книга] : монографія / Л.С. Отрощенко. – Суми : Українська акад. банк. справи НБУ, 2010. – 169 с. – ISBN 978-966-8958-51-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex