Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Мельник К.Ю. Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02. / Мельник К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
877.
Бугаєв К.О. Рівняння стану та фазові переходи у ядерних та адронних системах [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бугаєв К.О. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010
878.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
879.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
880.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
881.
Хмара М.П. Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02. / Хмара М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
882.
Щербата Н.З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. / Щербата Н.З ; КНУТШ. – Київ, 2010
883.
Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
884.
Розвиток публічного права в Україні [Книга] : (доповідь за 2007-2008 роки) / Центр політико-правових реформ ; [ за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-2250-04-6
885.
Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
886.
Шилова Л.В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. 20 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шилова Л.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
887.
Самі Мах"д Абдел Квадер Аскар Розподіл трафіку телекомунікаційних мереж за принципами диференціального обслуговування [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Самі Мах"д Абдел Квадер Аскар ; Нац. ун-т "Львівська політехн.". – Львів, 2010
888.
Литвинчук С.М. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук :05.12.02 / Литвинчук С.М. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010
889.
Єфіменко К.М. Розробка методів синтезу і оптимізації композиційного мікропрограмного пристрою керування на ПЛІС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Єфіменко К.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
890.
Качанов С.О. Розробка механізму побудови нормативної документації з системної реалізації державного нагляду і контролю [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Качанов С.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2009
891.
Бойко В.В. Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту короткосповільненого підривання з урахуванням суперпозиції хвиль в гірському масиві [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук :05.15.09 / Бойко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
892.
Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О., Пархоменко Н., Мітряєва С. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціаттива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2008. – 58,54 с. – Книга-перевертень укр. та англ. мовами: Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine. – ISBN 978-966-8875-36-6
893.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Автореферат] : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
894.
Баужа О.С. Роль спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодій у формуванні магнітних властивостей квантових точок та кілець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Баужа О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
895.
Пономарьов О.М. Російсько-румунські дипломатичні відносини 70-х рр. 19 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Пономарьов О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
896.
Сушко О. Російсько-українська газова криза 2009 р.: порівняльний погляд з Києва, Бухареста та Кишинева [Книга] / Олександр Сушко, Юліан Кіфу, Оазу Нантой ; [ пер. О. Шуляр ] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва. – Київ : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2010. – 100 с. – Книга перевертиш укр. та англ. мовами : Russia-Ukraine 2009 gas crisis: Comparative view from Kyiv, Bucharest and Chisinau. – ISBN 978-966-8875-55-7
897.
Єсипенко Б.Є. Російсько-українсько-англійський словник фізіологічних термінів [Книга] : понад 8 500 термінів / Б.Є. Єсипенко, В.О. Цибенко, В.Б. Єсипенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-306-152-7
898.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
899.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
900.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,