Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Бойко В.В. Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту короткосповільненого підривання з урахуванням суперпозиції хвиль в гірському масиві [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук :05.15.09 / Бойко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
877.
Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О., Пархоменко Н., Мітряєва С. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціаттива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2008. – 58,54 с. – Книга-перевертень укр. та англ. мовами: Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine. – ISBN 978-966-8875-36-6
878.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Автореферат] : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
879.
Баужа О.С. Роль спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодій у формуванні магнітних властивостей квантових точок та кілець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Баужа О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
880.
Пономарьов О.М. Російсько-румунські дипломатичні відносини 70-х рр. 19 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Пономарьов О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
881.
Сушко О. Російсько-українська газова криза 2009 р.: порівняльний погляд з Києва, Бухареста та Кишинева [Книга] / Олександр Сушко, Юліан Кіфу, Оазу Нантой ; [ пер. О. Шуляр ] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва. – Київ : Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2010. – 100 с. – Книга перевертиш укр. та англ. мовами : Russia-Ukraine 2009 gas crisis: Comparative view from Kyiv, Bucharest and Chisinau. – ISBN 978-966-8875-55-7
882.
Єсипенко Б.Є. Російсько-українсько-англійський словник фізіологічних термінів [Книга] : понад 8 500 термінів / Б.Є. Єсипенко, В.О. Цибенко, В.Б. Єсипенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-306-152-7
883.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
884.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
885.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
886.
Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Книга] / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
887.
Стадник В.В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр. : особливості творення і тематичні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Стадник В. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
888.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
889.
Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна [Книга] : збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. "Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в 21 столітті" / Т-во "Знання" ; Ін-т проблем походж. і розвитку Всесвіту і життя ; Нац. НДІ українознав. та ін ; [ відп. ред. Б.А. Рудий ] . – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-529-221-0
890.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
891.
Мизак Н. Село на нашій Україні [Книга] : до 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці / Нестор Мизак, Іван Балан, Іван Романський. – Чернівці; Торонто : Букрек, 2009. – 448 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 5). – ISBN 978-966-399-212-9
892.
Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
893.
Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл [Книга] / [ укладач О.С. Любченко ]. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(88)). – ISBN 978-617-00-0503-8
894.
Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично-неоднорідних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Голобородько Н.С. – Київ, 2010
895.
Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010
896.
Варфоломієв О.О. Синтез нейромережевого управління системою наведення і стабілізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Варфоломієв О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
897.
Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
898.
Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
899.
Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
900.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex