Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабитичному підході [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Плекан Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
752.
Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Власенко Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
753.
Осадчий Є.Д. Оптимізація оброблення письмової кореспонденції в об"єктах багаторівневої ієрархічної мережі поштового зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осадчий Є.Д. ; Одес. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010
754.
Остапущенко Д.Л. Оптимізація операції намагнічування в магнітній дефектоскопії виробів складної форми [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Остапущенко Д.Л. ; Нац. техн. ун-т. "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2010
755.
Рахуба В.О. Оптимізація управління формуванням гранулометричних характеристик агломераційної шихти при підготовці до спікання [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.07 / Рахуба В.О. ; М-во пром. політики України. – Київ, 2010
756.
Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гурицька М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
757.
Кириченко С.М. Основы типологии наций и государств [Книга] : структурно-графический подход : научное издание / Кириченко С.М. – Одесса : Друк, 2010. – 36 с. : 12 л. схем
758.
Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
759.
Мовчун Є.С. Особливості перекладу українською мовою німецького комерційного інтернет-дискурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. / Мовчун Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
760.
Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти [Автореферат] : автореф. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Рихлік В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
761.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
762.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
763.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
764.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
765.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
766.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
767.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
768.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
769.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
770.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів: спеціальний випуск. / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
771.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
772.
Мороко В.В. Партийне будівництво в сучасній Україні (1996-2010 рр.) [Книга] : монографія / В.В. Мороко ; МОН України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : Тандем, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-488-051-7
773.
Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація [Книга] / О.П. Дергачов ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-02-5385-8
774.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
775.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex