Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
752.
О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство [Книга] / Евразийская ассоциация университетов ; [ редколл.: В.А. Садовничий (гл. ред.), Н.В. Семин, А.В. Сидорович ]. – Москва : Московский университет, 2010. – 256 с. – (Евразийские университеты 21 века). – ISBN 978-5-211-05812-5
753.
Саітгареєв Л.Н. Обгрунтування параметрів класифікації тонкодисперсних магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепаратора [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Саітгареєв Л.Н. ; М-во освіти і науки України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010
754.
Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010
755.
Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
756.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Автореферат] : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
757.
Крулько І.В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Крулько І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
758.
П"ятикоп О.Є. Обробка зображення тексту з перешкодами на основі нечітких когнітивних моделей зорового сприйняття [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / П"ятикоп О.Є. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
759.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
760.
Болотов А.В. Объемные изменения в жидкофазных системах, индуцированные давлением [Автореферат] : автореф. ...канд. хим. наук : 02.00.04 / Болотов А.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 2010
761.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
762.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
763.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
764.
Грабовецький В. Олекса Довбуш в історії України [Книга] : до 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 40 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 1)
765.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Автореферат] : автореф. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 / Булатевич М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
766.
Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабитичному підході [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Плекан Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
767.
Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Власенко Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
768.
Осадчий Є.Д. Оптимізація оброблення письмової кореспонденції в об"єктах багаторівневої ієрархічної мережі поштового зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осадчий Є.Д. ; Одес. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010
769.
Остапущенко Д.Л. Оптимізація операції намагнічування в магнітній дефектоскопії виробів складної форми [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Остапущенко Д.Л. ; Нац. техн. ун-т. "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2010
770.
Рахуба В.О. Оптимізація управління формуванням гранулометричних характеристик агломераційної шихти при підготовці до спікання [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.07 / Рахуба В.О. ; М-во пром. політики України. – Київ, 2010
771.
Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гурицька М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
772.
Кириченко С.М. Основы типологии наций и государств [Книга] : структурно-графический подход : научное издание / Кириченко С.М. – Одесса : Друк, 2010. – 36 с. : 12 л. схем
773.
Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
774.
Мовчун Є.С. Особливості перекладу українською мовою німецького комерційного інтернет-дискурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. / Мовчун Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
775.
Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти [Автореферат] : автореф. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Рихлік В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,