Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Книга] / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
902.
Стадник В.В. Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр. : особливості творення і тематичні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Стадник В. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
903.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
904.
Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна [Книга] : збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. "Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в 21 столітті" / Т-во "Знання" ; Ін-т проблем походж. і розвитку Всесвіту і життя ; Нац. НДІ українознав. та ін ; [ відп. ред. Б.А. Рудий ] . – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-529-221-0
905.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
906.
Мизак Н. Село на нашій Україні [Книга] : до 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці / Нестор Мизак, Іван Балан, Іван Романський. – Чернівці; Торонто : Букрек, 2009. – 448 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 5). – ISBN 978-966-399-212-9
907.
Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
908.
Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл [Книга] / [ укладач О.С. Любченко ]. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(88)). – ISBN 978-617-00-0503-8
909.
Голобородько Н.С. Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично-неоднорідних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Голобородько Н.С. – Київ, 2010
910.
Гельжинський І.І. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних RAIL-TO-RAIL операційних підсилювачів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський І.І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2010
911.
Варфоломієв О.О. Синтез нейромережевого управління системою наведення і стабілізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Варфоломієв О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
912.
Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
913.
Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
914.
Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
915.
Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
916.
Кокоріна К.Г. Синтетичність як особливість культури перехідного періоду [Автореферат] : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Кокоріна К.Г. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.Вернадського. – Сімферополь, 2010
917.
Арутюнян А.Л. Система м"яких обчислень на базі нейронних мереж адаптивного резонансу для розв"язання задач Сапр [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Арутюнян А.Л. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
918.
Побіженко І.О. Системні моделі проектування та верифікації вейвлет-перетворення стандарту JPEG 2000 [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Побіженко Ірина Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
919.
Скоробогатый И.С. Сказки [Книга] / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион. – ISBN 978-966-369-023-0
920.
Скоробогатый И.С. Сказки волшебного Букваря [Книга] / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-7504-96-0
921.
Василенко В.О. Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Василенко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
922.
Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Братель О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
923.
Гарин В.Б. Слово и дело [Книга] : история советской дипломатии / В.Б. Гарин. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2010. – 442 с. – (Наша История). – ISBN 978-5-222-15912-5
924.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
925.
Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,