Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего [Книга] : Философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевскаяя Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
977.
Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
978.
Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
979.
Долбенко Т.О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей [Автореферат] : автореф. ... д-р культурології : 26.00.01 / Долбенко Т.О. ; Київ.нац.ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
980.
Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
981.
Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
982.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
983.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
984.
Чуніхіна Т.В. Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.05 / Чуніхіна Т.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010
985.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
986.
Яковлев Л. Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества [Книга] / Лео Яковлев. – Харьков : САГА, 2010. – 212 с. – ISBN 978-617-575-007
В романе, предлагаемом вниманию читателя, два «главных действующих лица»: И.В. Сталин и автор данной книги. Первое – Иосиф Сталин – вряд ли нуждается в особом представлении, так как и сегодня, спустя более полувека после его кончины, на просторах некогда созданной им Империи, просуществовавшей до 1991 года, найдется, надо полагать, не так много людей, которым это имя незнакомо, хотя с годами число таковых, возможно, будет возрастать, поскольку область забвения беспредельна.

Второе действующее лицо – Лео Яковлев – писатель, живущий в Харькове, работающий в том числе в биографическом жанре. Его авторская справка размещена на последней странице обложки. Тексты многих написанных им книг выложены его читателями на десятках различных сайтов в Интернете,что принесло ему мировую известность.

987.
Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
988.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії ( на прикладі "THE TIMES", "THE GUARDIAN", "THE INDEPENDENT") [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Блавацький С.Р. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
989.
Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
990.
Баюра Д.О. Трансформація системи корпоративного управління в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. д-ра економ. наук : 08.00.04. / Баюра Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
991.
Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.16 -перекладознавство / Шелудько А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
992.
Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов В.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
993.
Андрос О.Є. Тут побували люди [Книга] : повість, оповідання / Олег Андрос. – Київ : LAT&K, 2009. – 54 с. – ISBN 978-966-2944-41-9
994.
Чернобиль О.Є. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків та конструкцій двопрогінних шлюзів-регуляторів з урахуванням особливостей білякритичних течій [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.23.16 / Чернобиль О.Є. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010
995.
Борисовська О.О. Удосконалення методів захисту довкілля від продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських порід [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисовська О.О. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009
996.
Неласа Г.В. Удосконалення методів перетворень в якобіанах гіпереліптичних кривих для криптографічних додатків [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Неласа Г. В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
997.
Блавацька Н.М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Блавацька Н. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
998.
Кіпоренко Г.С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кіпоренко Г.С. ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010
999.
Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010
1000.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,