Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.16 -перекладознавство / Шелудько А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
977.
Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов В.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
978.
Андрос О.Є. Тут побували люди [Книга] : повість, оповідання / Олег Андрос. – Київ : LAT&K, 2009. – 54 с. – ISBN 978-966-2944-41-9
979.
Чернобиль О.Є. Удосконалення методів гідравлічних розрахунків та конструкцій двопрогінних шлюзів-регуляторів з урахуванням особливостей білякритичних течій [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.23.16 / Чернобиль О.Є. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010
980.
Борисовська О.О. Удосконалення методів захисту довкілля від продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських порід [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисовська О.О. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009
981.
Неласа Г.В. Удосконалення методів перетворень в якобіанах гіпереліптичних кривих для криптографічних додатків [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Неласа Г. В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
982.
Блавацька Н.М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Блавацька Н. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
983.
Кіпоренко Г.С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кіпоренко Г.С. ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010
984.
Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010
985.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
986.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
987.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
988.
Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі [Журнал] = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : інформаційний бюлетень. – Paris
989.
Маців Б. Українська дивізія "Галичина" [Книга] : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Маців Б. ; [ англ. текст і пояснення до фот. (English version) Олена Маців ]. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1518-19-2
990.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
991.
Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009
992.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
993.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
994.
Шевченко О.Г. Українська популярна музика: витоки та проблематика (1920-1990 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. :26.00.01 / Шевченко О.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
995.
Осадча О.А. Українська хатня ікона-образ кінця 18-20 століть як етнокультурний феномен (історія,типологія,художні особливості) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадча О.А. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
996.
Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
997.
Українське Козацтво [Журнал] : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
998.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Іст. Т-во. – ISSN 0041-6061
999.
Український історик [Журнал] = The Ukrainian historian : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Іст. Т-во. – ISSN 0041-6061
1000.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex