Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Рожко В.Є. Тарас Шевченко і Волинь [Книга] : (до 200-річчя народження Національного Пророка України 1814-2014 рр.) : [дослідження] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 182, [2] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 173-181. – ISBN 978-966-361-705-3
852.
Мудрий М. Тату, я іду до тебе... [Книга] : жабенята, амазонки та листок аканфа / [Микола Мудрий ; передм. Н. Щира]. – Київ : [б. в. – 117 с. : іл.
853.
Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера
У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. Завдяки такому формату – і, безумовно, завдяки вмінню Олександра Биструшкіна прочитати – представлені тут твори розкриваються по-справжньому глибоко та прозоро.854.
Юрсенар Маргеріт Твори [Книга] / Маргеріт Юрсенар ; [пер. з фр., передм., післям., прим. Дмитра Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2012. – 453, [3] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 2007 р. - Пер. вид. : Euvres romanesques / Marguerite Yorcenar. Paris : Gallimad, 1982. - Зміст.: Чорне творіння : роман ; Вогні : поезії в прозі. – (Класика). – ISBN 978-617-615-005-3
855.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
856.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
857.
Романюк В.В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей багатоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизначеностей [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Романюк Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
858.
Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки [Книга] : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 278-299. – ISBN 978-966-599-422-0
859.
Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
860.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
861.
Ільницький Д.Я. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Ільницький Данило Ярославович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013
862.
Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
863.
Теорія держави і права [Книга] : підручник / [О.В. Петришин та ін.] ; за ред. О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 366, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 366-367. - Покажч.: с. 349-359. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-458-559-7
864.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
865.
Теорія ймовірностей для економістів [Книга] : навч. посібник [для студ. екон. ВНЗ] / Григулич С.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 307, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: 302-304. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-483-583-8
866.
Теорія оптимальних рішень [Журнал] = Теория оптимальных решений : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1967-
867.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2013. – 524, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-233-5
868.
Макаренко Н.П. Техника расследования преступлений: практическое руководство для судебных работников [Книга] / Н.П. Макаренко ; [предисл.: А.Ю. Седов]. – (Репр. изд.). – Херсон : Гринь Д.С., 2013. – 156 с. : ил., табл. – Второй тит. л. и обл. ориг. - Вых. дан. ориг.: Харьков: Юрид. изд-во Н.К.Ю. У.С.С.Р., 1925. – Библиогр.: с. 154. – ISBN 978-966-2660-65-4
869.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т технической механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
870.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
871.
Технология приборостроения [Журнал] : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
872.
Технология приборостроения [Журнал] : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
873.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
874.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
875.
Трояновська Т.І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп"ютеризованої підготовки спеціалістів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трояновська Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex