Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Завірюха Л.А. Щоденник: збірка авторських текстів, надрукованих у газеті "День" - рубрика "Щоденник" за 2009-2010 роки [Брошура] / Л.А. Завірюха. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 54 с. : портр. – Текст парал. укр., рос. - Без тит. арк. – ISBN 978-966-489-081-3
Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Доц. Л.А. Завірюха, 11.03. 2014
977.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
978.
Энерготехнологии и ресурсосбережение [Журнал] : научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 1960-. – ISSN 0235-3482
979.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Росс. акад. наук ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
980.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
981.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
982.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
983.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
984.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
985.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
986.
Скакун О.Ф. Юридическая деонтология [Книга] : учебник для студентов ВНЗ / О.Ф. Скакун. – Изд. 2-е., с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2009. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-456-034-1
987.
Сливка С.С. Юридична деонтологія [Книга] : підручник / Степан Сливка ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2012. – 294, [2] с. – На обкл. зазнач.: Правнича етика ; Професійна культура ; 10 років. Атіка. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
988.
Шлапак Д.Я. Я до вас повернусь [Книга] : рецензії та статті про кіно / Дмитро Шлапак. – Київ : Поезія, 2014. – 207, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-2170-64-1
989.
Ядерна та радіаційна безпека [Журнал] = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
990.
Ядерна та радіаційна безпека [Журнал] = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
991.
Ядерна та радіаційна безпека [Журнал] = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
992.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
993.
Японська класична поезія [Книга]. – Харків : Фоліо, 2007. – 412, [4] с., [1] арк. фотоіл. – У змісті: Танка, Ренга, Хайку. - Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр.: с. 412-413. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Тамара Денисова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-3971-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,