Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Торгівля, комерція, підприємництво [Журнал] : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів
877.
Ярошко О. Транскордонне співробітництво як інструмент забезпечення національних інтересів України [Брошура] / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-19
878.
Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
879.
Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2014
880.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
881.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
882.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
883.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
884.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
885.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
886.
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [Журнал] : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
887.
Остапенко О.В. Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Остапенко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
888.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
889.
Гасымлы М.Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность [Книга] : монография / М.Дж. Гасымлы, О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 154, [2] с. : ил., портр. – Кн. посвящ. 20-летию восстановления дипломат. отношений между Украиной и Азербайджаном. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-275-6
890.
Україна. Материк і півострів [Книга] : [карти] / ред. Дмитро Ісаєв. – Київ : Картографія, 2014. – 12 к. (1 л.). – Наук. супровід Ін-ту історії НАН України. - 1:2 700 000 та ін. – ISBN 978-617-670-431-7
891.
Україна. Народ і територія [Книга] : [карти] / ред. Дмитро Тихомиров. – Київ : Картографія, 2014. – 12 к. (1 л.). – Наук. супровід Ін-ту історії НАН України. - 1:3 000 000 та ін. – ISBN 978-617-670-453-9
892.
Україна. Національний склад населення [Книга] : [карти] / ред. Вікторія Молочко. – Київ : Картографія, 2014. – 6 к. (1 л.). – 1:1 650 000 та ін. – ISBN 978-617-670-454-6
893.
Суховій О.О. Українська діалектологія [Книга] : навч. посібник для практ. занять / Оксана Суховій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Фенікс, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2523-14-0
894.
Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості [Книга] / Донец. облдержадмін., Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") [та ін.] ; упоряд. Віри Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 514, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-317-145-6
895.
Паславська Л.О. Українська керамічна миска в контексті народної художньої культури кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Паславська Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
896.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
897.
Янковська Г.В. Українська мова для юристів [Книга] : навч. посібник / Г.В. Янковська ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 390, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-548-1
898.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
899.
Українська педагогічна бібліографія [Книга] : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ;бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
900.
Українська педагогічна бібліографія [Книга] : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex