Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
752.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISSN 2313-1780
753.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Книга] : IV наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківських працівників, 16 травня 2014 р. : зб. тез доп. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцова А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
754.
Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2014
755.
Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
756.
"Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. [Книга] = "Проблемы информатики и компьютерной техники" (ПИКТ - 2014) = "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2014) : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – 203, [1] с. : іл., табл. – На обкл. текст англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
757.
Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України [Книга] : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
758.
Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Журнал] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
759.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
760.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
761.
Обушенко О.М. Проблеми охорони праці в умовах ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Обушенко Олександр Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2014
762.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
763.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
764.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
765.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
766.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
767.
Ващук О.М. Програмне забезпечення комп"ютера [Книга] : навч. посібник / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов ; М-во освіти і науки України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2008. – 132 с. : іл., табл. – Бібліогр: с.132
768.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
769.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
770.
Психологічні перспективи [Журнал] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
771.
Перр"є А. Птахи полум"я [Книга] : вибрані поезії / Анн Перр"є ; пер. із фр., [упоряд., передм.] Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2012. – 115, [4] с. : портр. – Пер. вид. : Euvre poetique. 1952-1994 / Anne Perrier. Bordeaux : L"Escampette, 1996. – ISBN 978-966-1642-90-3
772.
Коломоєць Т.О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) [Книга] : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-599-450-3
773.
Крайчинський А.М. Радіаційні ефекти в монокристалічному кремнії [Книга] / А.М. Крайчинський ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2014. – 86, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79-85. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1353-7
774.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
775.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex