Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Садовник [Журнал] : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
802.
Карпенко Є.В. Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації [Книга] : монографія / Євген Карпенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-219. – ISBN 978-966-398-085-0
803.
Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ [Книга] / Александр Левин. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 793, [1] с. : ил. + 1 CD-ROM. – ISBN 5-469-00476-7
804.
Ванчев Світло у світлі [Книга] : вибрані поезії / Атанас Ванчев де Трасі ; передм., пер. з фр. і комент. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2014. – 76, [3] с. – (Серія "Поети Світу"). – ISBN 978-966-281-013-4
805.
Кітриш О.М. Село Пришиб та найближча округа [Книга] : нариси з історії сіл Березнегуватщини : [кінець XVIII - початок XX ст.] / О.М. Кітриш. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Миколаїв ; Пришиб : [б. в.], 2014. – 170, [2] с. : фот. – Покажч.: с. 163-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8889-45-5
806.
Романенко О.В. Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. Епоха [Книга] / Олена Романенко ; [наук. ред. Гуляк А.Б.]. – Київ : Якубець А.В., 2014. – 362, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 337-362. – ISBN 978-966-1649-04-9
Для студентів спраглих до знань. Підпис.
807.
Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру [Книга] : монографія / Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Сталь, 2010. – 517, [1] с. – Імен. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1555-40-1
Найсвітлішій "Дочці Бога Зевса" в нашому мінливому світі - найшанованішій покровительці всіх науковців та наукознавців - з великою вдячністю за добрі слова, щирі напуття та плідну допомогу! 18.10.2010 р. Підпис
808.
Чуприна О.А. Синтаксис простого речення в схемах і таблицях [Книга] / О.А. Чуприна, С.О. Чуприна. – Харків : Основа, 2013. – 77, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)). – ISBN 978-617-00-1715-4
809.
Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності [Книга] : монографія / [Андрійко О.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 353-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97373-2-8
810.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
811.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика ; ООО "Медичний видавничий діім "Професіонал" ; Укр. асоціація сімейної медицини. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
812.
Сімейне право [Книга] : підручник / [Л.М. Баранова та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2012. – 320, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 319-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-324-1
813.
Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського [Книга] / уклад.: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва. – Одеса : Освіта України, 2013. – 330, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-188-348-1
814.
Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П.С. Шестерікова [Книга] / уклад.: С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва. – Одеса : Освіта України, 2014. – 195, [1] с. – На корінці лише : Гербарна колекція П. С . Шестерікова. - Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-617-7111-37-4
815.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
816.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
817.
Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
818.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
819.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
820.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
821.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
822.
Віллемс П. Сніг. Зелене кошеня [Книга] : різдвяні вистави для дітей / Поль Віллемс ; пер. з фр. Дмитра Чистяка. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 52, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : La Neige, suivi de Le Petit Сhat vert et рistoire du petit garcon qui voulait decrocher la Lune / Willems Paul. Bruxelles: Theatre, 1996. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-2568-3
823.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
824.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
825.
Современные теории и методы обучения иностранным языкам [Книга] : материалы второй междунар. науч.-практ. конф. "Языки мира и мир языка". – Москва : Экзамен, 2006. – 381, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-472-01260-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex