Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Торгівля цінними паперами в Україні [Книга] : навчальний посібник / [Бовкун К.К. та ін. ; передмова Іванова Є.Р.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. : іл. – (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-8287-20-6
852.
Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці [Книга] : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
853.
Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу [Книга] / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
854.
Прилипко С.М. Трудове право України [Книга] : підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8716-84-3
855.
Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь [Книга] = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
856.
Родионов А.А. Турция - перекресток судеб [Книга] : воспоминания посла / А.А. Родионов. – Москва : Международные отношения, 2006. – 280 с., ил. [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7133-1260-7
857.
Кьоппіль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кьоппіль О.І. ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011
858.
Сардачук П Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець XX - початок XXI століть) [Книга] : навчально-довідковий посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Сагайдак ; Європейський університет. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2005. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-326. – ISBN 966-301-048-7
859.
Україна. Дослідження попиту на ринку праці [Книга] / [підгот. : Ян Рутковський, Г.Е. Патрінос, О. Бех та ін.]. – [Б. м.] : [Світовий банк ; Перфект Стайл], 2009. – 43, 37 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". Назва англ. мовою : Ukraine. Labor demand study. – Бібліогр.: с. 43. – ISBN 978-966-1687-00-3
860.
Україна. Меморандум про економічний розвиток. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання [Книга] : звіт № 55895-UA ; 31 серпня 2010 року / Управління зменшення бідності та економічного менджменту. Регіон Європи та Центральної Азії ; [підготували : Р. Піонтківський, Г. Вінчеллете. О. Балабушко та ін.]. – Київ : Світовий банк ; Версо 04, 2010. – 120 с. : іл., табл. + Додатки: с. 89-119. – На тит. арк. : Документ Світового банку. – Бібліогр.: с. 85-88. – ISBN 978-966-8869-35-8
861.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
862.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
863.
Палютін М.П. Україно-російські відносини: минуле і сучасність [Книга] / М.П. Палютін. – Харків : Курсор, 2006. – 279с. – Бібліогр.: с. 265-278. – ISBN 966-8944-00-3
864.
Палютін М.П. Україно-російські відносини: минуле і сучасність [Книга] / М.П. Палютін. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Харків : Курсор, 2007. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-334. – ISBN 978-966-8944-28-4
865.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
866.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
867.
Українська література для дітей [Книга] : хрестоматія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / [упоряд. О.О. Гарачковської]. – Київ : Академія, 2011. – 786, [14] с. – ISBN 978-966-580-362-1
Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
868.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
869.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
870.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
871.
Нікішина Т.В. Українська мова та література. 9 клас: тестові завдання, відповіді [Книга] / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (95)). – ISBN 978-617-00-1141-1
872.
Тимошик М.С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР: 1986-1991 [Книга] : монографія / Микола Тимошик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. + Додатки: с. 193-225. – Бібліогр.: с. 228-233. – ISBN 978-966-782-149-4
873.
Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
874.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс [Книга] : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
875.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex