Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Шульгін Д.М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагальненої структурної моделі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Шульгін Д.М. ; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2011
777.
Система защиты и процедуры предоставления статуса беженца детям без сопровождения взрослых [Брошура] : методические материалы. – Киев, 2010. – 80 с.
778.
Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування [Книга] / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
779.
Байджиев М. Сказание о Манасе [Книга] : поэтическое переложение первой части трилогии кыргызского эпоса "Манас" / Мар Байджиев ; [ред. и авт. послесл. Г.Н. Хлыпенко ; илл. Т.Т. Герцена]. – Изд. 2-е. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2010. – 308 с. : илл. – Посвящается 100-летию со дня рождения Ташима Байджиева, отдавшего за "Манас" свою свободу и жизнь. – ISBN 978-9967-13-497-3
780.
Сказание об охотнике Коджоджаше [Книга] : повесть-сказка по мотивам кыргызского эпоса : [для сред. и ст. шк. возраста]. – Бишкек : Раритет, 2004. – 52 с. : илл. – (Серия "Кыргызские сказки"). – ISBN 9967-424-31-1
781.
Ляхевич В.В. Скарби Скарабея [Книга] : філософський роман у монологах та есе / Валерій Ляхевич. – Київ : Знання, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-346-890-7
782.
Словник іспансько-український, українсько-іспанський [Книга] = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [близько 40 000 слів та словосполучень]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – [VIII] c., 535 с. – ISBN 966-569-095-7
Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
783.
Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини [Книга] : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-247-4
784.
Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини [Книга] : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім.Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-248-1
785.
Словник рекреаційних термінів [Книга] / уклад. С.С. Бєляєва ; [наук. ред. О.І. Бондар]. – Київ : Академія, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Nota bene, ISSN 978-966-580-345-4). – ISBN 978-966-580-348-5 (978-966-580-345-4 серія)
У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів
786.
Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Адамович С.В. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011
787.
Золя Э. Собрание сочинений в двадцати томах [Книга] / Эмиль Золя ; [пер. с фр. М. Столярова ; отв. ред. Т.Я. Костина]. – Москва : Голос ; Колокол-Пресс. – ISBN 5-7117-0440-0
788.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
789.
Современная Европа [Журнал] : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
790.
Современное государство: политико-правовые и экономические исследования [Книга] : сборник научных трудов / [И.Л. Бачило и др. ; редкол. : Е.В. Алферова (отв. ред.), Л.Н. Верченов, К.Ф. Загоруйко и др.] ; РАН ; Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 281 с. – Библиогр.: с. 279-280. – (Правоведение). – ISBN 978-5-248-00543-0
791.
Єременко М.М. Солдати Перемоги [Книга] : біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство / Микола Єременко. – Чернігівка : Пенежко В.А. – ISBN 978-966-2386-02-7
792.
Софія Русова - педагог, державний діяч, просвітитель (до 155-річчя від дня народження) [Книга] : біобібліографічний покажчик / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд. : Доркену А.М., Лога Т.В. ; наук. ред. : Рогова П.І., Доркену А.М.]. – Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 176 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 6). – ISBN 978-611-527-013-2
793.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
794.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
795.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
796.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
797.
Радул В.В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості [Книга] : (теоретико-методологічний аспект) / В.В. Радул ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-189-076-2
798.
Ярова Л.В. Соціальна політика як чинник забезпечення європейської інтеграції України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ярова Л.В. ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011
799.
Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору [Книга] : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
800.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,