Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Свириденко В.М. Правові аспекти конфліктів у сфері податкових відносин: питання теорії та практики правового регулювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Свириденко Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012
827.
Шевченко А.Є. Правоохоронна діяльність органів влади УСРР у сфері захисту державних фінансів у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) [Книга] : монографія / А.Є. Шевченко, В.В. Чамлай, О.Л. Стрельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; Донецьк. юрид. ін-т МВС Укр. – Київ : МП Леся, 2012. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 143-171. – ISBN 978-966-8126-89-5
828.
Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
829.
Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
830.
Половинкин А.И. Православная духовная культура [Книга] / А.И. Половинкин ; [ред. И.К. Свешникова]. – Москва : Владос-Пресс, 2003. – 350, [2] с. – ISBN 5-305-00085-8
831.
Совенко Б.В. Православне канонічне право в Україні: зародження, розвиток та перспективи [Книга] : монографія / Богдана Совенко ; [відп. наук. ред. Б.І. Андрусишин]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-966-378-258-4
832.
Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву [Книга] : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
833.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
834.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
835.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
836.
Давидова Д.С. Представления сплетенных q-бирешеток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Давидова Диана Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 2012
837.
Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років [Книга] : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
838.
Вільчинський О.К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій / Вільчинський Олександр Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
839.
Киреев А.П. Прикладная макроэкономика [Книга] = Applied macroeconomics : учебник / Алексей Киреев ; [ред. Н.П. Огаркова]. – Москва : Международные отношения, 2006. – 454, [2] с. : ил., табл. + CD. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 452-453. – ISBN 5-7133-1238-0
840.
Ма Баолінь Принцип гуманізму в педагогічній системі освіти КНР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ма Баолінь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
841.
Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина України [Книга] : новітні дослідження / Володимир Стецюк, Василь Пазинич, Тетяна Ткаченко ; за ред. В.В. Стецюка. – Київ : Вища школа, 2012. – 341, [3] с., 32 с. іл. : іл. – Бібліогр.: 341-342. – ISBN 978-966-642-501-3
842.
Ткаченко Л.І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
843.
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
844.
Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
845.
Проблеми законності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
846.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
847.
Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [Брошура]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 32 с.
848.
Кобринский А.М. Проза [Книга] = Prose : (с приложениями) / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-6-6
849.
Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции [Книга] : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
850.
Кривенко-Еметов Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович ; НАН України ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex