Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Лаврів О.А. Моделі та алгоритми забезпечення якості обслуговування в мультисервісній мережі з урахуванням властивостей трафіку [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лаврів Орест Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
627.
Головко О.В. Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото- та відеоінформації для прийняття рішень в автоматизованих інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Головко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
628.
Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
629.
Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
630.
Середюк В.Б. Моделювання надійності позичальників (фізичних осіб) у системі кредитної політики комерційного банку [Автореферат] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Середюк Володимир Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012
631.
Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012
632.
Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (soybean mosaic potyvirus, alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
633.
Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
634.
Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" [Книга] = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
635.
Кубанов Р.А. Монголи на землях Південної Русі (ХІІІ ст.) [Книга] : монографія / Р.А. Кубанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 227, [1] с. – Додатки: с. 193-202. – Бібліогр.: с. 203-227. – ISBN 978-966-617-293-1
636.
Дорошенко А.Г. Морфологічна та фазова стійкість нанопорошків Y2 O3 та Y3 AI5 O12, консолідованих при високих тисках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дорошенко Андрій Григорович ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2012
637.
Парпан В.І. Морфологія рослин [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Парпан, Н.В. Кокар ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т природничих наук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 331, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-321. – ISBN 978-966-640-287-8
638.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
639.
Гиляровский В.А. Москва и москвичи [Книга] / Вл. Гиляровский ; [ред. В. Фридлянд]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 382, [2] с., [48] с. ил. : фотоил.
640.
Грабовський В.С. Музична культура в контексті націології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грабовський Володимир Семенович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2012
641.
Стебельська О.С. Музичне життя Тернопільщини другої половини XX - початку XXI століття: регіональні мистецько-освітні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Стебельська Олена Стефанівна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
642.
Гайовий Г. На вимогу часу, або гримаси "ліберальної" маси [Брошура] : (політичні етюди) / Гриць Гайовий ; [ред. Б. Горинь]. – Київ : [Народний рух України], 2012. – 20 с. : іл. – На тит. арк. : Пером сатирика
643.
Посохова Л.Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII - на початку XIX ст. [Книга] : [монографія] / Л.Ю. Посохова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 399, [1] с., [16] с. іл. – Додатки: с. 355-386. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-812-5
644.
Вишневський О. На роздоріжжях минулого [Книга] : спогади на схилі літ - від першої особи / Омелян Вишневський ; [ред. І. Невмержицька]. – 2-ге, допов. вид. – Дрогобич : Коло, 2012. – 134, [2] с. : іл., фотоіл. – Додаток: с. 126-134. – ISBN 978-966-96946-18-9
645.
Епіфаній На шляху до спасіння [Книга] : [проповіді, слова, послання, промови, доповіді, інтерв"ю] / архієпископ Епіфаній (Думенко) ; [літ. ред. О. Мирончук ; пер. англ. мовою В. Ткачової] ; Київ. православна богословська акад. – Львів : [Преса України], 2012. – 729, [7] с. : іл. – Видання присвячується 20-літтю відродження Київських духовних шкіл. – ISBN 978-966-7567-85-9
646.
Навчальний посібник з курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.В. Оглобля, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін]. – Київ : Азбука, 2012. – 119, [2] с. – Назва на обкл. відрізн. від назви на тит. арк. – Бібліогр.: с. 119
647.
Павлюк Т.О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп"ютера [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Павлюк Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012
648.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформ., міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
649.
Гуральський І.О. Нанооб"єкти зі спіновими переходами: отримання, організація на поверхні та дослідження їх бістабільності оптичними методами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Гуральський Ілля Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
650.
Гуральський І.О. Нанооб"єкти зі спіновими переходами: отримання, організація на поверхні та дослідження їх бістабільності оптичними методами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Гуральський Ілля Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex