Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Гаргін В.В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаргін Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
877.
Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Князевич Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
878.
Дядюра К.О. Розвиток наукових основ ефективного використання техніко-економічної інформації для забезпечення якості складних виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Дядюра Костянтин Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012
879.
Стрижалковська В.В. Розвиток обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської Республіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрижалковська Вікторія Владиславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
880.
Крупський Я.В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Крупський Ярослав Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2012
881.
Пеклушенко О.М. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Пеклушенко Олександр Миколайович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012
882.
Рябуха І.М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Рябуха Іван Михайлович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012
883.
Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
884.
Руженцев М.В. Розвиток теорії та удосконалення радіометричних систем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону хвиль [Автореферат] : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.12.17 / Руженцев Микола Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
885.
Щерба Г.І. Розквіт і трагедія Лемківщини [Книга] = The blossoming and tragedy of Lemkivshchyna / Галина Щерба ; Фундація дослідження Лемківщини в Америці ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Львів : Вид-во Української академії друкарства, 2011. – 464, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 363-408. – ISBN 978-966-322-248-6
886.
Чуприков А.П. Розлади спектра аутизму: медична та психолого-педагогічна допомога [Книга] / А.П. Чуприков, Г.М. Хворова. – Львів : Мс, 2012. – 179, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-130. – ISBN 978-966-8461-57-6
887.
Мороз К.М. Розробка дисперснонаповнених модифікованих епоксикомпозитів для збільшення ресурсу експлуатації технологічного устаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мороз Костянтин Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон, 2012
888.
Воловик Т.М. Розробка технології інкапсулювання пробіотичних мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Воловик Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012
889.
Гриценко Н.А. Розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii К-8 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Гриценко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012
890.
Проненко В.О. Розроблення методів покращення параметрів широкосмугових індукційних магнітометрів [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Проненко Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
891.
Семків М.Я. Розсіювання пружної хвилі на локальній неоднорідності у хвилеводі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Семків Михайло Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
892.
Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
893.
Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2012
894.
Фігурний Ю.С. Роман Шухевич - становлення національного героя [Книга] : [монографія] / Фігурний Ю.С. ; [літ. ред. Кухар В.В.] ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 131-158
895.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
896.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
897.
Российский бизнес в лицах. Интервью с топ-менеджерами [Книга] : сборник. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина ; Деловой Петербург, 2006. – 303, [1] с. : ил. – ISBN 5-9626-0256-0
898.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
899.
Дерябин Н.И. Рудные формации и прогнозные площади Украинского щита [Книга] : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2012. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-220. – ISBN 978-966-2944-83-9
900.
Дерябин Н.И. Рудоносные площади [Книга] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-2944-60-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex