Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Яровий С.С. Підвищення рівня екологічної безпеки АЕС України на основі аналізу подій важких аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яровий Сергій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2012
777.
Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
778.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
779.
Ніколаєва Т.М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Т.М. Ніколаєва ; [відп. ред. О.П. Реєнт] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 207, [1] с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 181-207 та в кінці розд. – ISBN 978-966-483-384-1
780.
Волошин С.М. Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на гратці [Автореферат] : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Волошин Сергій Миколайович ; НАНУ, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012
781.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
782.
Маслюченко О.В. Побудова w-первісних та різні аналоги компактних операторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Маслюченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
783.
Васильчишин І.І. Побудова дискретних макромоделей компонент електромеханічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Васильчишин Іванна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
784.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
785.
Слепічева М.О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню вуглецевими наноструктурами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слепічева Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
786.
Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
787.
Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
788.
Погрібний А.Г. Поклик дужого чину [Книга] : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
789.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
790.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
791.
Алмазов А.С. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672-1687) [Книга] / А.С. Алмазов. – Москва : [Типогр. МГУ], 2012. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 265-287. – ISBN 978-5-9903505-1-9
792.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Общественно-политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т научн. информации по общественным наукам РАН. – Москва, 1997-
793.
Політика в особах [Книга] : (політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Ф.М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф.М. Рудича] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 397, [3] с. – Авт. зазн. на звороті тит арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6548-6
794.
Черінько І.П. Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черінько Ігор Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
795.
Волошин О.А. Політика Росії щодо співдружності незалежних держав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошин Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
796.
Сащук Г.М. Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Сащук Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
797.
Коротков Д.С. Політична еліта України: становлення та розвиток у виборчому процесі [Книга] : монографія / Коротков Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 208 с. : табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-676-551-5
798.
Сніжко А.С. Політична пропаганда як засіб формування громадської думки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Сніжко Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
799.
Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
800.
Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,