Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
852.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
853.
Гоян І.М. Психологізм в західноєвропейській філософії XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Гоян Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
854.
Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
855.
Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи [Книга] : монографія / В.А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-482. – ISBN 978-966-617-298-6
856.
Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі [Брошура] : програма-практикум / Н.І. Волошко ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2012. – 99, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-99. – ISBN 978-966-675-545-5
857.
Біла І.М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Біла Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2012
858.
Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
859.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
860.
Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот [Брошура] / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
861.
Солдатенко В.Ф. Революційна доба в Україні (1917-1920 роки) [Книга] : логіка пізнання, історичні епізоди, ключові постаті / Валерій Солдатенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 521, [1] с. – ISBN 978-966-8809-41-5
862.
Кочеткова І.В. Рекреаційні ландшафти міста Києва: методика конструктивно-географічного аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кочеткова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
863.
Присухін С.І. Релігієзнавство: хрестоматія [Книга] : навч.-метод. посібник / С.І. Присухін ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-483-329-2
864.
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України [Книга] : [монографія] / [В. Войналович та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (гол.), М. Панчук, В. Войналович та ін.] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978–966–02–6511-0
865.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
866.
Клименко І.В. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України [Книга] : аналітична доповідь / [Клименко І.В., Ус І.В. ; за ред. Я.А. Жаліла ; літ. ред. О.В. Москаленко ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 83, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-173-8
867.
Орач Є.М. Римське приватне право [Книга] : академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 978-966-313-461-1
868.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
869.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
870.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
871.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
872.
Антоненко Н.М. Розв"язання граничних задач теорії пружності для шаруватих середовищ із пружними зв"язками між шарами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Антоненко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012
873.
Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
874.
Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп"ютерно орієнтованого середовища [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Сороко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інфом. технол. і засобів навчання. – Київ, 2012
875.
Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: література, проблеми, дискусії [Книга] / Оксана Потимко. – Львів : [б. в.], 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 165-197 та в підрядк. прим. – (Серія "Львівські історичні праці. Дослідження" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-02-6500-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex