Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
802.
Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки [Книга] = Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд.: Г.В. Великодна, О.Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. О.В. Полевщикова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 379, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. польск. мовою - Текст укр. та польск. мовами. – ISBN 978-617-689-012-6
803.
Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Чайка Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
804.
Гулієв А.Д. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Гулієв Аріф Джаміль огли ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012
805.
Портфельне інвестування [Книга] : підручник / [О.Г. Шевченко та ін.] ; за наук. ред.: О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-396. – ISBN 978-966-483-380-3
806.
Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах адміністративної юрисдикції [Книга] : станом на 15 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 208, [2] с. – ISBN 978-611-01-0378-7
807.
Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах цивільної юрисдикції [Книга] : станом на 3 грудня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 465, [1] с. – ISBN 978-611-01-0376-3
808.
Куликовская-Романова Постижение России [Книга] : дневники и беседы, 1991-2011 / Ольга Николаевна Куликовская-Романова ; [ред.-сост. А.Ю. Хвалин] ; [Благотвор. фонд им. Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны]. – Москва : Кругъ, 2012. – 255, [1] с., [24] с. фотоил. – В рамках программы празднования 400-летия Династии Романовых. – ISBN 978-5-7396-0226-8
809.
Польова Ю.С. Постмодерні модифікації " празького тексту": романи М. Айваза та Д. Годрової [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Польова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
810.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
811.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
812.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
813.
Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
814.
Степанов Є.В. Правове забезпечення реалізації екологічної функції держави органами внутрішніх справ України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Степанов Євген Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
815.
Волошин В.О. Правове регулювання договірних відносин у сфері промислової власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волошин Василь Олександрович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
816.
Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
817.
Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
818.
Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
819.
Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
820.
Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави [Книга] : монографія / Д.В. Піддубна. – Київ : Дорадо-Друк, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-151. – ISBN 978-966-2077-18-6
821.
Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
822.
Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
823.
Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
824.
Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
825.
Сліпченко А.В. Правовий режим Єдиного європейського неба [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex