Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
802.
Січовий батько [Книга] : штрихи до портрета Кирила Трильовського : з нагоди 110-ї річниці Першого січового свята в Коломиї (6 черв. 1902 р.) / Михайло Петрів, Микола Гуйванюк, Валерій Ковтун, Микола Сачук. – Коломия : Вік, 2012. – 51, [6] с., включ. обкл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 15). – ISBN 966-550-091-0
У пр. № 1696092 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора М. Савчука. З повагою: підпис, М. Савчук, січень 2015 р., м. Коломия
803.
Ушкалов Л.В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... [Книга] : статті 2010-2013 років / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-565-9
804.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
805.
Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка [Книга] : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
806.
Дубровський В.Г. Словник московсько-український [Книга] / В. Дубровський ; [підгот.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : КММ, 2013. – 463, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-15-0
807.
Словник української біологічної термінології [Книга] / НАН України, Ін-т укр. мови, Комітет наук. термінології ; [уклад.: Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко, М.П. Годована та ін. ; відп. ред.: Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко]. – Київ : КММ, 2012. – 743, [1] с. – Покажч. англ. та рос. термінів: с. 610-742. – Бібліогр.: с. 20-23. – (Академічні словники). – ISBN 978-966-1673-12-9
808.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
809.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
810.
Крысько В.Г. Социальная психология [Книга] : словарь-справочник / В.Г. Крысько. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 686, [2] с. – На обл. авт. не указан. - Сер. осн. в 1998 г. - Предм. указ. ст.: с. 677-687. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-0218-X
811.
Социокультурное пространство диалога [Книга]. – Москва : Наука, 1999. – 219, [3] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-02-011699-8
812.
Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості в суспільстві глобалізованого світу [Книга] / Доній Н.Є. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 278, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-7496-58-6
813.
Соціальна та превентивна педагогіка [Книга] : короткий термінол.-понятійний словник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А.А. Марушкевич, Л.А. Сатановська]. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-271. – ISBN 978-617-640-160-5
У прим. № 1693691 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від укладачів. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Л.А. Сатановська.
814.
Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств [Дисертація] : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
815.
Соціальні виміри суспільства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
816.
Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
817.
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу [Книга] : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
818.
Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015
819.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку [Книга] : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
820.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
821.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
822.
Ткач М.М. Спадок [Книга] : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
823.
Спортивна медицина [Журнал] : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
824.
Коган А.В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротових мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коган Алла Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
825.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex