Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності [Дисертація] : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2014
877.
Термодинаміка розплавів [Книга] : монографія / Л.А. Булавін [та ін.] ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2014. – 386, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6817-3
У прим. №1693699 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями та повагою в 2015 році від Л. Булавіна. На задній обкладинці наш Полтавський монастир (фото мого однокласника-полтавця) 23.12. 2014. Київ.
878.
Аксенов И.И. Техника осаждения вакуумно-дуговых покрытий [Книга] / И.И. Аксенов, Д.С. Аксенов, В.А. Белоус ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 279, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 267-276
879.
Гордєєва М.В. Техніка рухових дій спортсменок, які спеціалізуються у синхронному плаванні на етапі попередньої базової підготовки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Гордєєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
880.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
881.
Технологии программирования судьбы [Книга] : [теория и практика НЛП : хрестоматия]. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 765, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 1988 г. – (Библиотека практической психологии / [сост. и ред. А.Е. Тарас]). – ISBN 985-13-0030-6
882.
Алдер Г. Технология НЛП [Книга] = NLP. The new art and science of getting what you want / Гарри Алдер ; [гл. ред.Е. Строганова ; пер. с англ. О. Чумичева]. – 8-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 222, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-318-00178-5
883.
Гурангов В. Технология успеха [Книга] : курс начинающего волшебника / В. Гурангов, В. Долохов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 181, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 176. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-272-00105-2
884.
Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища [Книга] : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Т.О. Ярошенко, Т.О. Якушко ; Укр. бібл. асоц. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр бесперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 104, [2] с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-661-057-1
885.
Клименко А.В. Технологія отримання композиційних покриттів на основі фенілону для виробів триботехнічного призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Клименко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
886.
Савчук М. Торба смішних гостинців для українців [Книга] : (гуморески, коломийки, іронічні вірші, усмішки) / Микола Савчук. – Коломия : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл.
Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
887.
Власенко М.О. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Власенко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
888.
Онопко М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Онопко Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
889.
Онопко М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Онопко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
890.
Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга [Журнал] / Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга. – Москва : Изд-во Московского университета
891.
Труды Института прикладной математики и механики [Журнал] : научное издание / НАН Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
892.
Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды" [Журнал]. – Киев, 2012
893.
Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" [Журнал]. – Киев
  [2014]. – 2014. – 269 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
894.
У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі [Книга] : наук. збірник / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. Г.В. Воронич]. – Київ : КММ, 2011. – 214, [2] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-09-9
895.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
896.
Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти [Книга] : монографія / В.М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 566, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-536 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0184-8
897.
Гудима А.А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015
898.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
899.
Україна модерна [Журнал] / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Критика. – ISSN 2078-659X
900.
Якимович Б. Україна та українці: події далекі і близькі [Книга] = Ukraine and ukrainians. Events of the past and present : вибрані праці / Богдан Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Львів : Ін-т українознавства, 2014. – 1085, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ., нім., пол., рос., румун. - Покажч.: с. 999-1085. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7226-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex