Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату [Книга] : монографія / [Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с.171-190. – ISBN 978-966-2633-41-2
752.
Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги [Книга] : монографія / [Мітлощ А.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9
753.
Бажанюк В.С. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми [Книга] : монографія / [Бажанюк В.С., Шаповалов Б.Б., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 126-142. – ISBN 978-966-2633-47-4
754.
Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі [Книга] : монографія / [Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А. ; за заг. ред. А.І. Лучинкіної та Т.А. Яншиної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1
755.
Постова К.Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів [Книга] : монографія / К.Г. Постова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 94, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 80-95. – ISBN 978-966-2633-35-1
756.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
757.
Хайрулін О.М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Книга] : монографія / Хайрулін Олег Михайлович ; [за наук. ред. А.В. Фурмана]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 214-219. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-654-372-4
758.
Рибалка В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого [Книга] : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-218. – ISBN 978-966-2633-38-2
759.
Вінник Н.Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників [Книга] : метод. рек. / Н.Д. Вінник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 24, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-25
760.
Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания [Книга] : (история, теория, практика) / Т.И. Ахмедов, М.Е. Жидко. – Москва ; Харьков : Фолио, 2001. – 765, [2] с. – Библиогр.: с. 748-764. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-007408-5
761.
Данилова Н.Н. Психофизиология [Книга] : учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 372, [2] с : ил., табл. – Библиогр.: с. 357-369. – ISBN 5-7567-0220-2
762.
Психофизиология [Книга] : учебник для студентов вузов обучающихся по направлению и спец. "Психология" и для последипломного образования / Б.Н. Безденежных, Т.Н. Греченко, И.А. Шевелев, В.С. Гурфинкель, Ю.С. и др. Левик; [Б.Н. Безденежных и др.] ; под ред. Ю.И. Александрова ; Ин-т психологии РАН. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 491 с. – Авт. указаны на 13-й с. - Предм. указ.: с 483-491. – Библиогр.: с. 450-482. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-272-00391-8
Содержание:
Психофизиология сенсорных процессов ;
Психофизиология эмоций, сознания и бессознательного ;
Системная психофизиология ;
Психофизиология научения ;
Сравнительная и клиническая психофизиология.
763.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
764.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
765.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
766.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
767.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
768.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
769.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
770.
Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей [Автореферат] : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
771.
Шелестун К.Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Шелестун Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
772.
Регіональна економіка [Журнал] = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
773.
Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 трав. 2007 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 453, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 1). – ISBN 978-966-8266-72-0
774.
Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
775.
Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинання [Книга] / [Балога Е.І. та ін.] ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 193, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В вих. даних також: 6 червня 2011 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex