Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
852.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
853.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
854.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород
855.
Сучасні проблеми моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрии ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-43-2
856.
Сучасні проблеми моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрии ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-44-9
857.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
858.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
859.
Кандыба В.М. Тайны и чудеса человеческой психики [Книга] / В.М. Кандыба. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 637, [2] с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-9511-0013-5
860.
Кайл Р. Тайны психики ребенка [Книга] = Children and their development / Роберт Кайл ; [пер.: Н. Миронов и др.]. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Прайм-Еврознак ; Нева ; Олма-пресс, 2002. – 413 с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. с изд.: Children and their development / Robert V. Kail. Upper River : Prentice Hall, 1998. 2nd ed. – Библиогр.: с. 402-413. – (Детская психология ) ( Психологическая энциклопедия). – ISBN 5-93878-057-8
861.
Цветков Э. Тайные пружины человеческой психики [Книга] : книга-тренинг / Эрнест Цветков ; [гл. ред.: Е. Строганова]. – Изд. 2-е, перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 184 с. : табл. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-94723-073-9
862.
Паустовський К.Г. Тарас Шевченко [Книга] : біографічна повість / Костянтин Паустовський ; [пер. з рос. В.Г. Піддубняка ; літ. редактор С.К. Кузнєцова]. – Одеса : ТЕС, 2014. – 96 с. : іл. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка, 75-річчю 1-го вид. повісті К.Г. Паустовського "Тарас Шевченко". - Пер. з рос. за вид.: Собрание сочинений : в 6 т. / Паустовский К.Г. Москва : Гослитиздат,1958. Т. 4. – ISBN 978-617-7054-23-7
У пр. № 1696110 напис: Бібліотеці Київського університету імені Т.Г. Шевченка в ювілейний рік від Дня народження Великого Кобзаря з повагою Світлана Кузнецова, ст. н. працівник одеського музею К.Г. Паустовського, видавець і літ. редактор видання. Листопад 2014 р.
863.
Паустовський К.Г. Тарас Шевченко [Книга] : біографічна повість / Костянтин Паустовський ; [пер. з рос. В.Г. Піддубняка ; літ. редактор С.К. Кузнєцова]. – Вид. 2-ге. – Одеса : ВМВ, 2014. – 96 с. : іл. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка, 75-річчю 1-го вид. повісті К.Г. Паустовського "Тарас Шевченко". - Пер. з рос. за вид.: Собрание сочинений : в 6 т. / Паустовский К.Г. Москва : Гослитиздат,1958. Т. 4. – ISBN 978-966-413-502-0
У пр. № 1696111 напис: Бібліотеці Київського університету імені Т.Г. Шевченка з пошаною Світлана Кузнецова, видавець і літ. редактор видання, ст. н. працівник одеського музею К.Г. Паустовського. Листопад 2014 р.
864.
Тарас Шевченко і Галичина [Книга] : ст. та матеріали / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; упоряд. і ред. Феодосій Стеблій ; [редкол.: В. Мельник (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франк, 2014. – 423, [1] с. : іл. – Текст укр., нім. - Покажч.: с.404-419. – Бібліогр.: с. 389 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0174-9
У збірнику публікуються матеріали (статті, доповіді, інформації) галицьких громадсько-культурних діячів та письменників, зокрема Івана Франка, Михайла Грушевського, Кирила Студинського, Василя Щурата, Івана Крип"якевича, Михайла Возняка, Богдана Лепкого, Ярослава Ісаєвича та інших про подвижницьку місію Шевченка щодо відстоювання національної самобутності української спільноти та соборності українських земель.
865.
Шип Н.А. Тарас Шевченко, Павло Чубинський - духовні символи українства [Книга] / Надія Шип. – Київ : Світ Успіху, 2014. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 75-78, с. 105-106 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8352-92-8
У прим. №1693798 дарчій напис: Науковій бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка. Автор. підпис.
866.
Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
867.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
868.
Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015
869.
Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
870.
Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
871.
Теоретична і дидактична філологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2007-
872.
Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти [Книга] : монографія / [Корсак К.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 207, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-203. – (Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"). – ISBN 978-966-644-241-6
873.
Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
874.
Тузяк В.Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів [Книга] = Theoretical foundation of utilization of industrial wastes for the purpose of synthezing new construction materials : знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів : навч. посібник для хіміків-технологів-екологів та вищ. учб. закл. безпеки життєдіяльності / Тузяк Віра Євгенівна. – Вид. 1-ше. – Львів : Центр Європи, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 222-231. – ISBN 978-966-7022-88-4
875.
Ващук Ф.Г. Теорія розкладів [Книга] : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 134, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 966-7781-13-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex