Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
777.
Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Смусь Андрій Григорович ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014
778.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
779.
Клюев Е.В. Речевая коммуникация [Книга] : успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316, [3] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 309-314. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-7905-1349-2
780.
Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
781.
Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
782.
Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
783.
Аванесова Н.Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка [Книга] : підручник / Н.Е. Аванесова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. кн-т буд-ва і архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 209-212. – ISBN 978-617-7225-34-7
784.
Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015
785.
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи [Книга] : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред.: Н.В. Лук"янчук, Н.А. Климової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 104-112. – ISBN 978-966-2633-39-9
786.
Костиря О.О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Костиря Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
787.
Надеран Е. Розпізнавання рукописних математичних виразів в режимі реального часу на основі нечітких нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Надеран Едріс ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
788.
Бурлаченко О.М. Розробка технології одержання порошків з квазі- або нанокристалічними фазами методом механічного легування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Бурлаченко Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
789.
Базалєєв М.І. Розробка фізико-технологічних основ термографічного контролю і моніторингу стану матеріалів для оцінки ресурсу устаткування і споруджень ядерної енергетики методами інфрачервоної радіометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Базалєєв Микола Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015
790.
Бегень П.І. Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Бегень Петро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
791.
Бельская Н.А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности [Книга] : пособие / Н.А. Бельская ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т одаренного ребенка. – Киев : Институт одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 93, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-966-2633-34-4
792.
Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавн.-полігр. ін-т. – Київ, 2014
793.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
794.
Садовник [Журнал] / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
795.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
796.
Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
797.
Синергетика і освіта [Книга] / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7
798.
Синергетика і творчість [Книга] / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3
799.
Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
800.
Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,