Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) [Книга] : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7
У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
827.
Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
828.
Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
829.
Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
830.
Олексенко К.В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
831.
Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи [Дисертація] : дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
832.
Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
833.
Аванесова Н.Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади [Книга] : монографія / Н.Е. Аванесова, О.В. Марченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7225-33-0
834.
Степанова Т.В. Страховое право Украины [Книга] : [учеб. пособие] / Т.В. Степанова. – Одесса : Атлант, 2014. – 182, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 145-148 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7253-01-2
835.
Страхування [Книга] : опорний конспект лекцій (укр. та рос. мовами) / [Пікус Р.В. та ін.] ; за ред. Р.В. Пікус. – Київ : Логос, 2015. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: 273-275. – ISBN 978-966-171-898-1
836.
Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
837.
Студії з ономастики та етимології. 2005 [Журнал] : [наукове видання]. – Київ, 2005. – ISBN 966-02-3762-6
838.
Студії з ономастики та етимології. 2006 [Журнал] : [наукове видання]. – Київ, 2006. – ISBN 966-02-4038-4
839.
Студії з ономастики та етимології. 2007 [Журнал] : [наукове видання]. – Київ, 2007. – ISBN 978-966-02-4236-4
840.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
841.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми. – ISSN 2227-183Х
842.
Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
843.
Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
844.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ, 2000-. – ISSN 1727-5725
845.
Сучасна українська белетристика: координати "Коронації слова" [Книга] : монографія / [Філоненко С. та ін. ; за заг. ред. С.В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 305, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коронація слова). – ISBN 978-617-534-239-8
846.
Ніколаєва Н.С. Сучасна українська мова. Лексикологія: програма та навчальні завдання [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів-іноземців І курсу спец. "Українська мова та література (переклад)" / Н.С. Ніколаєва, Н.О. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – ISBN 978-966-02-6868-7
847.
Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
848.
Ракс В.А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу [Книга] = Modern chromatography on the wave crest of the progress : [навч. посібник] / В.А. Ракс, А.М. Єсауленко. – Київ : Аванпост, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-070-8
849.
Сучасне суспільство [Журнал] : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
850.
Сучасне суспільство [Журнал] : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex