Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
627.
Ткач М.М. Осінні акорди [Книга] : (оповідання, новели, повість) / Михась Ткач. – Чернігів : Деснянська правда ; Відділ у справах преси та інформації, 2006. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 966-502-333-0
628.
Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту [Книга] : [практикум : навч. посібник] / Версаль Наталія Іванівна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-306-168-6
629.
Нагірний Т. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл [Книга] : Основи наномеханіки ІІ / Тарас Нагірний, Костянтин Червінка ; НАН України, Центр мат. моделювання ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 161-167. – ISBN 978-617-7045-60-0
630.
Основи оперативно-розшукової діяльності [Книга] : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
631.
Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
632.
Столяренко Л.Д. Основы психологии [Книга] : практикум : для студентов вузов / Л.Д. Столяренко. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 703, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-222-02055-X
633.
Столяренко Л.Д. Основы психологии [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов / Л.Д. Столяренко. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 671, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-02055-X
634.
Жуковицкий В.И. Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности [Книга] : монография / В.И. Жуковицкий ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. горный ун-т". – Днепропетровск : НГУ, 2014. – 242, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-242. – ISBN 978-966-350-468-1
635.
Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
636.
Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
637.
Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
638.
Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів [Книга] : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
639.
Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
640.
Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015
641.
Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
642.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
643.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
644.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
645.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
646.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
647.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : 05, 1997-
648.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
649.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
650.
Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки [Книга] : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – 256 с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-520-178-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex