Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
952.
Мехович С.А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга [Книга] = The formation of regional intersektoral relations based on the concept of reengineering process / Мехович С.А. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. – 349, [3] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Аннот. парал. рос., укр. – Библиогр.: с. 310-332. – (Серия "Инновационная экономика"). – ISBN 978-617-7225-12-2
953.
Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015
954.
Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України [Книга] : монографія : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. ; за заг. ред. І.С. Каленюк ; [редкол.: І.С. Каленюк та ін. ; відп. ред. Л.О. Коваленко]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ. – ISBN 978-966-2188-13-4
955.
Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
956.
Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
957.
Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові [Книга] = Pole frazeosemantyczne "pracowitosc/nierobstwo" w jezyku polskim / Ілона Мирошніченко ; [НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 246, [2] с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1473-2
958.
Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма [Книга] : (на материале художественных текстов) / И.И. Степаненко. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 200, [1] с., включ. обл. : ил. – Библиогр.: с. 190-198. – ISBN 966-95963-6-X
959.
Марусинець М.М. Функції часток у вираженні модальності речення (на матеріалі української, німецької, угорської мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Марусинець Маріанна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
960.
Домбровский Т. Харизма [Книга] = Charisma / Теодор Домбровский ; [гл. ред.: Е. Строганова ; пер. с нем. О. Гофман]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 191 с. – Парал. тит. л. нем. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-314-00001-6
961.
Бегаль В.М. Харизматичне лідерство в сучасному політичному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бегаль Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
962.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
963.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
964.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
965.
Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.07 / Бриняк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
966.
Стеф"юк Р.Г. Художнє різьблення в облаштуванні інтер"єру дерев"яних церков Гуцульщини XVII - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Стеф"юк Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
967.
Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015
968.
Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
969.
Грабовський С.І. ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді [Книга] / Сергій Грабовський. – Київ : Стилос, 2000. – 226, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 220-226. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-7321-69-Х
970.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
971.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
972.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
973.
Цивільне право України [Книга] : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
974.
Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
975.
Молоканова В.М. Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Молоканова Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex