Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
952.
Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові [Книга] = Pole frazeosemantyczne "pracowitosc/nierobstwo" w jezyku polskim / Ілона Мирошніченко ; [НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 246, [2] с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1473-2
953.
Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма [Книга] : (на материале художественных текстов) / И.И. Степаненко. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 200, [1] с., включ. обл. : ил. – Библиогр.: с. 190-198. – ISBN 966-95963-6-X
954.
Марусинець М.М. Функції часток у вираженні модальності речення (на матеріалі української, німецької, угорської мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Марусинець Маріанна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
955.
Домбровский Т. Харизма [Книга] = Charisma / Теодор Домбровский ; [гл. ред.: Е. Строганова ; пер. с нем. О. Гофман]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 191 с. – Парал. тит. л. нем. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-314-00001-6
956.
Бегаль В.М. Харизматичне лідерство в сучасному політичному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бегаль Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
957.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
958.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
959.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
960.
Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.07 / Бриняк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
961.
Стеф"юк Р.Г. Художнє різьблення в облаштуванні інтер"єру дерев"яних церков Гуцульщини XVII - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Стеф"юк Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
962.
Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015
963.
Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
964.
Грабовський С.І. ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді [Книга] / Сергій Грабовський. – Київ : Стилос, 2000. – 226, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 220-226. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-7321-69-Х
965.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
966.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
967.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / ООО "Редакция журн. "Цветоводство". – Москва, 1958-
968.
Цивільне право України [Книга] : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
969.
Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
970.
Молоканова В.М. Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Молоканова Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
971.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
972.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
973.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
974.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
975.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,