Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Баран-Бутович Чернігів як об"єкт історично-краєзнавчих екскурсій [Книга] / С. Баран-Бутович ; Чернігів. держ. краєвий музей, Чернігів. наук. т-во. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2008. – 53, [1] с. : іл. – Тит. арк. та обкл. ориг. - Перевид. ориг.: Чернігів як об"єкт історично-краєзнавчих екскурсій / С. Баран-Бутович. Чернігів, 1931. – Бібліогр. в прим.: с. 48-53
П
977.
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 "Економіка і управління" [Журнал] : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернігів : ЧДІЕУ
  Вип. 1 (5). – 2014. – 147 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
978.
Соболевська Г.І. Чехов - оповідач і драматург. Попередники та наслідувачі [Книга] : [наук. збірник] / Галина Соболевська ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2013. – 239, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Чехов - оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. - Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-655-680-9
979.
Чорноморський літопис [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
980.
Шевченкіана Хмельниччини [Книга] : бібліогр. покажчик / [М-во освіти і науки], Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Наук. б-ка] ; [уклад.: Т.М. Опря, В.М. Пархоменко, Н.О. Козак та ін. ; редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – 86, [1] с. – Кн. опис. за обкл. - Імен. покажч.: с. 79-85. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 1 (3))
981.
Шедевры персидской лирики в одном томе [Книга] / [отв. ред. Е. Назарова ; пер. с фарси С. Липкина и др.]. – Москва : Эксмо, 2013. – 765, [2] с. – Содерж. авт.: Рудаки, Омар Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Джами. – (Полное собрание сочинений). – ISBN 978-5-699-66600-3
982.
Фуллер Торри Шизофрения [Книга] = Surviving schizophrenia : кн. в помощь врачам, пациентам и членам их семей / Э. Фуллер Торри ; [предисл. В.А. Точилова : пер. с англ. Д. Рапопорт]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1996. – 438 с. : ил., табл. – Перевод изд.: Surviving schizophrenia / E. Fuller Torrey (Harper Perennial). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88782-023-3
983.
Васильєва Людмила Штокавські літературні мови [Книга] : проблеми становлення, розвитку, сучасний стан : монографія / Васильєва Людмила; Мін-во освіти і науки України; Львівськ.нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 344 с. – ISBN 966-613-140-4
984.
Салай-Пак Щастя земного нитка тонка [Книга] / Маріанна Салай-Пак ; [передм.: Н. Ребрик ; худож. оформ.: С. Куртан, К. Коляджин]. – Ужгород : Гражда, 2009. – 122, [4] с. : іл. – Парал. арк. портр. – ISBN 978-966-8924-75-0
985.
Кулик А.В. Эволюция философских стратегий взаимодействия с хаосом [Книга] : монография / А.В. Кулик. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 311, [1] с. – Указ.: с. 269-279. – Библиогр.: с. 280-308. – ISBN 978-966-8841-96-5
986.
Милграм С. Эксперимент в социальной психологии [Книга] = The individual in a social world / Стэнли Милграм ; [пер. с англ. Н. Вахтина и др.]. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 335 с. : ил., табл. – Пер. с изд.: The individual in a social world /Stenley Milgram. New York : McGraw Hall, 1992. 2nd ed. – Библиогр.: с. 332-335. – (Серия "Мастера психологии"). – ISBN 5-8046-0124-5
987.
Дружинин В.Н. Экспериментальная психология [Книга] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец."Психология" / В.Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 318 с. : ил., табл. – На обл.: Основные методы психологического исследования ; Планирование психологического эксперимента ; Современные теории психологического тестирования. – Библиогр.: с. 311-318. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-8046-0176-8
988.
Ильин Е.П. Эмоции и чувства [Книга] : [учеб. пособие] / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 749 с. – Предм. указ.: с.740-749. – Библиогр.: с. 669-739. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00236-6
989.
Юбилеи науки [Журнал] : ежегодник. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-000444-X
990.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
991.
Васюренко А.О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Васюренко Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
992.
Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф [Книга] / Олег Мазурок ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2001. – 281, [12] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127-129, с. 279-282 та в прим.: с. 93-102. – ISBN 966-7400-13-0
993.
Омельченко В.А. Я - инженер, математик, радиофизик [Книга] / Виктор Омельченко. – Харьков : Раритеты Украины, 2014. – 367, [1] с. : портр., фотоил. – Парал. тит. л. портр. - Имен. указ.: с. 361-367. – (Серия "Структуры повседневности" / науч. ред. О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-51-5
В экз. №1696155 дарственная надпись: В дар библиотеке Киевского Национального университета им. Т. Шевченко от автора. 21.11.14. Подпись
994.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
995.
Ятрань [Журнал] : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,