Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
802.
Поклад Н. Райські яблучка [Книга] : новели / Наталка Поклад. – Київ : Задруга, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-432-121-8
Науковій бібліотеці університету з вірою, що Слово - вічне, донесе нашу любов і надію. Щиро - Наталка Поклад. Підпис. 23. X. 13
803.
Книш М.М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) [Книга] = Regional economic and social geography of the world (Latin America and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : навч. посібник / М.М. Книш, О.І. Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 367, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 28-35, наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0007-0
804.
Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів [Книга] : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
805.
Ренормализационно групповой анализ турбулентности [Книга] = Renormalization group analysis of turbulence / [А.А. Авраменко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 299, [1] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6796-1
806.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
807.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
808.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
809.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
810.
Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем [Книга] = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) , 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
811.
Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем [Книга] = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
812.
Гаррисон Г. Рождение Стальной Крысы [Книга] : [фантаст. роман] / Гарри Гаррисон ; [пеp. с англ. П. Жукова]. – Москва : Эксмо, 2004. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. - Вых. дан. ориг.: A Stainless Steel rat is born / Harry Harrison, 1985. – (Фантастика & фэнтези: the best of). – ISBN 5-699-07499-6
813.
Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
814.
Розвиток банківської справи на Сумщині (середина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банк. справи Нац. банку України" ; [уклад.: С.В. Тихенко, Г.І. Корогод, О.І. Кисельов] ; за заг. ред. С.В. Тихенка. – Суми : УАБС НБУ, 2013. – 166, [2] с., [15] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 162-166. – ISBN 978-966-8958-91-5
815.
Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектору в Україні [Книга] : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, О.Ю. Клементьєва ; за наук. ред. М.Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-390. – ISBN 978-966-483-735-1
816.
Книш Л.І. Розвиток наукових основ створення високоефективних термофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Книш Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013
817.
Сколоздра М.М. Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання компетентності персоналу випробувальних лабораторій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.01.02 / Сколоздра Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
818.
Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013
819.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
820.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
821.
Касперская И. Русско-испанский разговорник [Книга] / Ирина Касперская. – Москва : Мартин, 2001. – 222, [2] с. – На обл. авт. не указ. – (Серия "Разговорники"). – ISBN 5-8475-0032-7
822.
Шилдт Г. С++: базовый курс [Книга] = С++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 621 с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2003. – (Изучайте C++ с профессионалом!). – ISBN 978-5-8459-0768-4
823.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
824.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
825.
Шилдт Г. Самоучитель C++ [Книга] = Teach yourself C++ : [для программистов и опыт. пользователей] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. Алексей Жданов]. – 3-е изд. , [перераб. и доп.]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 688 с. + 1 CD. – Доп. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Osborne : McGraw-Hill, 1998. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex