Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Шевченківська весна: економіка [Книга] : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-219-4
1002.
Скоць А.І. "Щоб слово пламенем взялось": поетичний світ Тараса Шевченка [Книга] : монографія / Андрій Скоць ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 257, [1] с. : іл., портр. – До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 238-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0023-0
1003.
Галич А.О. Щоденники Олеся Гончара в парадигмі соціальних комунікацій і літературознавства [Книга] / А.О. Галич, В.М. Галич, О.А. Галич. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2013. – 87, [1] с. – На обкл. також зазнач.: Учебная книга. Луганск. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-509-287-3
1004.
Ручкин В.А. Электрические машины нового поколения [Брошура] / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2013. – 19, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 19. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-307-9
1005.
Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей [Книга] = Energy method identification of asynchronous motors : монография / Загирняк М.В. [и др.]. – Кременчуг : Щербатых А.В., 2013. – 163, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 125-139. – ISBN 978-617-639-040-4
1006.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1007.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1008.
Юность [Журнал] : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
1009.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
1010.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
1011.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / ВО ТОВ "ЮСТІНІАН". – Київ : Юстініан, 2002-
1012.
Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы [Книга] : образовательная программа магистерской подготовки по направлению 030900 "Юриспруденция" : учеб.-метод. комплекс / И.В. Понкин, А.А. Соловьев, Р.Д. Гребнев, А.И. Понкина ; Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос. ун-т дружбы народов, Юрид. фак. – Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2012. – 759, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-5-209-04381-2
1013.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
1014.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
1015.
Керниган Б.У. Язык программирования С [Книга] = The C programming language / Брайн Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва [и др.] : Вильямс, 2010. – 289, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 284-289. - Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 1988, 1978. – (Серия книг по программированию от Prentice Hall). – ISBN 978-5-8459-0891-9
1016.
Страуструп Б. Язык программированя C++ [Книга] = The C++ programming language / Бьерн Страуструп ; пер. с англ. С. Анисимова и М. Кононова ; под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Невский диалект ; Binom, 1999. – 990, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Reading [etc.] : Addison Wesley, 1997. – ISBN 5-7940-0031-7
1017.
Антоненко-Давидович Як ми говоримо [Книга] / Борис Антоненко-Давидович. – [5-те вид., перероб.]. – Київ : Сім кольорів, 2007. – 318, [2] с. – На авантит. зазнач.: Видання присвячується 110-й річниці від дня народження автора. – ISBN 978-966-2054-01-9
1018.
Ніколаєнко С.М. Якісна освіта - шлях до справедливого суспільства знань [Книга] / Станіслав Ніколаєнко ; Громадська рада освітян і науковців України, Держ. вищ. навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : МІГ-ПРЕС, 2013. – 80 с.
1019.
Костик М. Ярослав Осмомисл [Книга] / Марія Костик ; [редкол.: О. Береговський та ін.] ; Нац. заповідник "Давній Галич". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 111, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 104-110. – ISBN 978-966-668-307-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex