Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
752.
Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки [Книга] / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 161-163 и в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 16). – ISBN 978-5-425305-33-6
753.
Соловьев А.А. Правовое регулирование спорта в Швейцарии [Книга] / А.А. Соловьев, И.В. Понкин, А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Российской Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 235, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 18). – ISBN 978-5-4465-0090-1
754.
Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення [Книга] : монографія / І.П. Орлов ; Харк. екон.-правовий ун-т. – Харків : Диса плюс, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: 227-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
755.
Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів [Книга] : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
756.
Шахно С.М. Практикум з чисельних методів [Книга] : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
757.
Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office [Книга] : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
758.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
759.
Праці Інституту математики НАН України [Журнал] / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ : Інститут математики, 1994-. – ISBN 966-02-2571-7
760.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 1996-. – ISSN 2076-2429
761.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
762.
Симоненко П.М. Преодоление [Книга] : научиться побеждать в классовой борьбе / Петр Симоненко. – Киев : ООО "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. – 127, [1] с. – В конце кн. вых. дан. укр. – (Общественная библиотека. Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-1645-45-4
763.
Преса і влада: хроніка протистояння 2004 [Книга]. – Київ : Ін-т масової інформації, 2005. – 191, [1] с. – Вид. фінансується прогр. МАТРА М-ва закорд. справ Королівства Нідерланди. - Імен. покажч.: с. 183-191. – ISBN 966-8684-13-3
764.
Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні [Книга] : монографія / Світлана Ніщимна. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 343-373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-41-7
765.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич" XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
766.
Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
767.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
768.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
769.
Про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року [Брошура] / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 31 с.
770.
Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров"я України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз [Брошура] / [Рахункова палата України ; відп. за вип.: Шендрик В.І., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2013. – 41 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
771.
Проблематика семінарських занять з курсу " Основи етнології" для студентів гуманітарних факультетів [Брошура] : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 28с. – Бібліогр.:с.24-26
772.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
773.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
774.
Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин [Книга] : на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання / [В.О. Зайчук та ін. ; заг. ред. В.В. Рибака] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-89-9
775.
Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи [Книга] : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,