Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин [Книга] : на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання / [В.О. Зайчук та ін. ; заг. ред. В.В. Рибака] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-89-9
777.
Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи [Книга] : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
778.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
779.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
780.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
781.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
782.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
783.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
784.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
785.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. академія культури і мистецтв. – Луганськ. – ISSN 2077-9542
786.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
787.
Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во надзвичайн. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013
788.
Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Книга] : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-198-1
789.
Шмидский Я.К. Программирование на языке C/C++ [Книга] : [самоучитель № 1 по программированию на яз. C/C++] / Я.К. Шмидский. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2004. – 351, [1] с. – Предм. указ.: с. 357-361. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0460-9
790.
Дудзяний І.М. Програмування мовою С++ [Книга] : навч. посібник / І.М. Дудзяний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0016-2. - 978-617-10-0017-9 (Ч. 1)
791.
Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місцевого самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
792.
Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищення кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
793.
Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2013
794.
Прокопович Петро Іванович (1775-1850) [Книга] : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
795.
Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури [Книга] : зб. матеріалів засідань Міжвідомчої експерт. робочої групи, створеної при НІСД / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.Д. Маркєєвої, Ю.М. Скалецького]. – Київ : Фенікс, 2013. – 101, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-194-3
796.
Колисниченко Д.Н. Профессиональное программирование на PHP [Книга] / Денис Колисниченко ; [глав. ред. Е. Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 399 с. : ил., табл. – На обл. указ. также: Практические примеры ; Анализ и оптимизация кода ; Работа с базой данных MySQL и SQLite ; phpBB2, CMS Slaed, PHP-Nuke [и др.]. - В изд. отстутствует CD-ROM. – (Профессиональное программирование. PRO). – ISBN 978-5-9775-0105-7
797.
Лабынцев Ю.А. Профессор Г.И. Ковальчук - историограф украинского книговедения [Брошура] / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры по Центр. адм. округу г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2013. – 84 с.
798.
Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте [Книга] / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
799.
Бородина В.А. Психология библиотечного обслуживания [Книга] : науч.-практ. пособие / В.А. Бородина. – Москва : Литера, 2013. – 295, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-109-8
800.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,