Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Наука. Релігія. Суспільство [Журнал] / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2000-. – ISSN 1728-3671
627.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 1. – 2013. – З 2005 р. Львівськ. юрид. ін-т реорганіз. у Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
628.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2005 р. Львів. юрид. ін-т реорганіз. у Львів. держ. ун-т внутр. справ
629.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-8586
630.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-8586
631.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-8586
632.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-8586
633.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науковий журнал / М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішних справ. – Київ, 1996-
634.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
635.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
636.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
637.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
638.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
639.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал] / Нац. ун-т Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
640.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
641.
Дзіняк Б.О. Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних продуктів піролізу вуглеводнів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Богдан Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
642.
Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ
643.
Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ
644.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик із проблем медіатексту, мови соціальних комунікацій [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. : А.І. Мамалига, В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, О.П. Орліченко ; за ред. В.В. Різуна]. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – 75, [1] с.
645.
Коренець О.В. Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Коренець Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
646.
Науково-практичний коментар до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [Книга] / [Андрощук Г.О. та ін. ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції член LIDC (Швейцарія) ; Адвокат. об-ня Arzinger]. – Київ : Юридична газета, 2013. – 175, [1] с., [4] арк. кольор. іл. + 1 CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7119-00-4
647.
Багров Н.В. Научное наследие В.И. Вернадского и современность [Книга] / [редкол.: Н.В. Багров (пред.) и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 299, [1] с., [1] л. портр. : ил., табл., портр. – Ученые Нац акад. наук Украины и Таврич. нац. ун-та к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского .- Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-648-160-7
648.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
649.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2011-
650.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,