Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науковий журнал / М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішних справ. – Київ, 1996-
627.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
628.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
629.
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції [Журнал] : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2008-
630.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
631.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
632.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал] / Нац. ун-т Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
633.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
634.
Дзіняк Б.О. Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних продуктів піролізу вуглеводнів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Богдан Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
635.
Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ
636.
Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал]. – Київ
637.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик із проблем медіатексту, мови соціальних комунікацій [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упоряд. : А.І. Мамалига, В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, О.П. Орліченко ; за ред. В.В. Різуна]. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – 75, [1] с.
638.
Коренець О.В. Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Коренець Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
639.
Науково-практичний коментар до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [Книга] / [Андрощук Г.О. та ін. ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції член LIDC (Швейцарія) ; Адвокат. об-ня Arzinger]. – Київ : Юридична газета, 2013. – 175, [1] с., [4] арк. кольор. іл. + 1 CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7119-00-4
640.
Багров Н.В. Научное наследие В.И. Вернадского и современность [Книга] / [редкол.: Н.В. Багров (пред.) и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 299, [1] с., [1] л. портр. : ил., табл., портр. – Ученые Нац акад. наук Украины и Таврич. нац. ун-та к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского .- Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-648-160-7
641.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
642.
Національна та історична пам"ять [Журнал] : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2011-
643.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
644.
Коваль М.В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії [Книга] / Михайло Коваль. – Київ : Фенікс, 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-966-136-102-6
645.
Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013
646.
Незалежний Аудитор [Журнал] : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
647.
Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 берез. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України , НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-232-8
648.
Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
649.
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Книга] / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
650.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex