Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
802.
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка; Донецьке відділення НТШ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001-. – ISSN 1728-9572
803.
Хамад Іхаб Ахмад Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Хамад Іхаб Ахмад ; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
804.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
805.
Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
806.
Расулова А.Л. Дороги сходятся [Книга] : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
807.
Сорока С.С. Дорогою життя [Книга] : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
808.
Букреєв Б.Я. Дослід загального рівняння другого порядку з двома змінними [Книга] : На правах рукопису / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1932. – 28 с. – Стеклографічне видання
809.
Ловейкін Ю.В. Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтованих систем, близьких до інтегровних [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Ловейкін Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
810.
Савченко Ю.О. Дослідження гуморальної ланки регуляції періодичної моторної активності шлунка та дванадцятипалої кишки [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Савченко Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
811.
Богданов Володимир Борисович Дослідження зв"язків електрофізіологічних характеристик шкіри та індивідуально-типологічних особливостей людини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Богданов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005
812.
Косяк І.В. Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ігор Васильович Косяк; НАН України, Ін-т проблем модел. в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ, 2006
813.
Козак Р.О. Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук: 05.13.06 / Козак Р.О.; Українська акад. друкарства. – Львів, 2007
814.
Гаранін О.Я. Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921-1991) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Гаранін О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007
815.
Семінський О.О. Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення млина [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Олександр Олегович Семінський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
816.
Знов"як К.О. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Знов"як К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
817.
Коварж І.В. Дослідження математичних моделей просторово-часових систем із запізненням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Коварж І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
818.
Холод Д.В. Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електронного навчання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Холод Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
819.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
820.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец.03.00.13.-Фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
821.
Паладюк В.В. Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Паладюк В.В. ; Мін-во промислової політики України. Державна науково-виробнича корпорація " Київський інститут автоматики". – Київ, 2009
822.
Щобак Н.М. Дослідження розв"язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Наталія Миколаївна Щобак; КНУТШ. – Київ, 2006
823.
Семенюта М.Ф. Дослідження розкладів та нумерацій графів [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Семенюта М.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2008
824.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
825.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,