Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Савченко Ю.О. Дослідження гуморальної ланки регуляції періодичної моторної активності шлунка та дванадцятипалої кишки [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Савченко Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
802.
Богданов Володимир Борисович Дослідження зв"язків електрофізіологічних характеристик шкіри та індивідуально-типологічних особливостей людини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Богданов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005
803.
Косяк І.В. Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ігор Васильович Косяк; НАН України, Ін-т проблем модел. в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ, 2006
804.
Козак Р.О. Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань [Автореферат] : Автореф. дис. канд. технічних наук: 05.13.06 / Козак Р.О.; Українська акад. друкарства. – Львів, 2007
805.
Гаранін О.Я. Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921-1991) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Гаранін О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007
806.
Семінський О.О. Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення млина [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Олександр Олегович Семінський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
807.
Знов"як К.О. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Знов"як К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
808.
Коварж І.В. Дослідження математичних моделей просторово-часових систем із запізненням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Коварж І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
809.
Холод Д.В. Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електронного навчання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Холод Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
810.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
811.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец.03.00.13.-Фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
812.
Паладюк В.В. Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Паладюк В.В. ; Мін-во промислової політики України. Державна науково-виробнича корпорація " Київський інститут автоматики". – Київ, 2009
813.
Щобак Н.М. Дослідження розв"язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Наталія Миколаївна Щобак; КНУТШ. – Київ, 2006
814.
Семенюта М.Ф. Дослідження розкладів та нумерацій графів [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Семенюта М.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2008
815.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
816.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
817.
Заславський В.А. Дослідження складних систем з високою ціною відмови [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.04 / Заславський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
818.
Волчков С.О. Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискретних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук: 01.05.14 / Сергій Олександрович Волчков; КНУТШ. – Київ, 2006
819.
Богданова І.В. Дослідження та розробка методик ефективного проектування лінійних трактів волоконно-оптичних систем передавання зі спектральним розділенням каналів [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.13 / Ірина Вікторівна Богданова; Укр. наук.-дослід. ін-т зв"язку. – Київ, 2006
820.
Миронов Д.М. Дослідження шляхів реалізації діодних та тріодних генераторів і підсилювачів міліметрового та субміліметрового діапазонів на основі матричних вістрийних катодів з автоелектронною емісією [Автореферат] : Автореф. дис...канд. техн. наук: Спец. 05.27.02 / Дмитро Вікторович Миронов; Нац. техн. ун-т "Політех. ін-т". – Київ, 2006
821.
Дєєв М.В. Достатність доказів у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Дєєв М. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
822.
Елітіс О. [Достойний є [Книга] / Одисей Елітіс. – 17-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 92 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-46-8
823.
Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
824.
Курінна Г.В. Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Курінна Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
825.
Зайченко Л.Г. Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.05 / Зайченко Л.Г.; Українська держ. акад. залізничного трансп. – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex