Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Тирінов А.І. Динаміка процесів переносу осцилюючих струменевих потоків в умовах теплообміну та розпаду [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.14.06 - Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика / Тирінов А.І. ; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ, 2008
752.
Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Василенко М.К.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
753.
Бутковська Н.Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти ( на прикладі поляків Житомирської області) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.04 / Наталія Юріївна Бутковська; КНУТШ. – Київ, 2006
754.
Храмов Д.О. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.09 / Храмов Д.О.; Мін-во освіти і наук України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
755.
Петрина Л.Г. Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окислення ліпідів у кровотворених органах та крові за різних режимів опромінення тварин [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.01 / Любомира Григорівна Петрина; КНУТШ. – Київ, 2006
756.
Кизима О.А. Динаміка утворення кластерів фулеренів C60 в полярних розчинниках [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Кизима О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
757.
Пушонкова О.А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Оксана Анатоліївна Пушонкова; КНУТШ. – Київ, 2006
758.
Барабанов В.С. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Владислав Сергійович Барабанов; Морський гідрофізичний інститут. – Севастополь, 2006
759.
Дипкурьеры [Книга] : очерки о первых советских дипломатических курьерах. – Москва : Политиздат, 1973. – 271с.
760.
Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
761.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
762.
Беспалько С.А. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. теехн. наук: спец.: 05.14.06 - техн. теплофізика та пром. теплоенергетика / Беспалько С.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008
763.
Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
764.
Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
765.
Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
766.
Бігарі А.А. Дискурс сучасної англомовної сім`ї [Автореферат] : Дис. ... канд. філол.наук:10.02.04 / Бігарі А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
767.
Косенко Наталія Євгенівна Дискурс театру у французькій драматургії 17 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Косенко Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005
768.
Герасименко О.В. Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Герасименко О.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008
769.
Грабова Т.Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Грабова Т.Л.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007
770.
Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009
771.
Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
772.
Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007
773.
Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
774.
Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
775.
Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка [Книга] / В.П. Ермаков. – Киев
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex