Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
852.
Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу [Автореферат] : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006
853.
Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
854.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
855.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
856.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
857.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
858.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
859.
Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Харламова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
860.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
861.
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу [Книга] : підруч. для 10 кл, загальноосвіт. навч. закладів / П.О. Масляк, І.І. Дахно ; за ред. П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7091-53-8
862.
Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
863.
Вагонова Олександра Григорівна Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.07.01 / Вагонова О.Г.; НАН України Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2006
864.
Трощинський П.В. Економічні умови євроінтеграції країни Центральної та Східної Європи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Трощинський П.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
865.
Чайка О.Г. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив [Автореферат] : Автореф. дис. .... канд. технічних наук: 21.06.01 / Чайка О.Г; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2007
866.
Ямненко Р.Є. Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від ф-субгауссових випадкових процесів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Ростислав Євгенійович Ямненко; КНУТШ. – Київ, 2006
867.
Сеньків В.М. Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Сеньків В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
868.
Сердюк Анатолій Сергійович Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Сердюк А.С.; НАН України Інститут математики. – Київ, 2006
869.
Елітіс О. [Елегії Оксопетри [Книга] / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-92-1
870.
Зубченко О.С. Електоральна культура як об"єкт соціологічного дослідження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Зубченко О.С.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007
871.
Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
872.
Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006
873.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010
874.
Караман Д.Ю. Електроопір, термо-е.р.с. та механічні властивості композитів на базі терморозширенного графіту, фторопласту та ПВХ-пластизолю [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Караман Д.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
875.
Лінючева О.В. Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Лінючева О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex