Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Ямненко Р.Є. Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від ф-субгауссових випадкових процесів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Ростислав Євгенійович Ямненко; КНУТШ. – Київ, 2006
877.
Сеньків В.М. Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Сеньків В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
878.
Сердюк Анатолій Сергійович Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Сердюк А.С.; НАН України Інститут математики. – Київ, 2006
879.
Елітіс О. [Елегії Оксопетри [Книга] / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-92-1
880.
Зубченко О.С. Електоральна культура як об"єкт соціологічного дослідження [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Зубченко О.С.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007
881.
Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
882.
Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006
883.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Бойчун С. О.; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ, 2010
884.
Караман Д.Ю. Електроопір, термо-е.р.с. та механічні властивості композитів на базі терморозширенного графіту, фторопласту та ПВХ-пластизолю [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Караман Д.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
885.
Лінючева О.В. Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Лінючева О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
886.
Салех М М Журбан Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структури Шоттки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Салех М. М. Журбан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
887.
Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008
888.
Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
889.
Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
890.
Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006
891.
Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
892.
Ріцос Я. [Епітафія [Книга] / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
893.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
894.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
895.
Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007
896.
Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
897.
Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ганна Дмитрівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
898.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Овчаренко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
899.
Смігунова О.Г. Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 08.00.08 / Смігунова О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
900.
Тепенчак Т.М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Тепенчак Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,