Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Салех М М Журбан Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структури Шоттки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Салех М. М. Журбан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
877.
Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008
878.
Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
879.
Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
880.
Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006
881.
Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
882.
Ріцос Я. [Епітафія [Книга] / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
883.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
884.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
885.
Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007
886.
Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
887.
Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ганна Дмитрівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
888.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Овчаренко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
889.
Смігунова О.Г. Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 08.00.08 / Смігунова О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
890.
Тепенчак Т.М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Тепенчак Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
891.
Пруденко Я.Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пруденко Я.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
892.
Пруденко Я.Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно" [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пруденко Я.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
893.
Кирієнко Наталія Миколаївна Естетична система Михайла Ореста : генеза, творча реалізація [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 01 / Кирієнко Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2006
894.
Павлова О.Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема [Дисертація] : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Павлова О.Ю. ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
895.
Скальська М.Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Скальська М. Л.; КНУТШ, Філос. ф.т, Каф. етики, естетики та культурології. – Київ, 2010
896.
Сеферова Ф.А. Етико-естетична парадигма кримськотатарської прози 60-80 рр. 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.10 - кримськотатарська література / Сеферова Ф.А. ; КНУТШ. – Київ, 2007
897.
Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Савранська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
898.
Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Ю.Б.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
899.
Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005
900.
Фігурний Ю.С. Етнічні, національні та державотворчі процеси на Закарпатській Україні й участь у них інтегральних українських націоналістів (1938-1939 рр.) [Книга] / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 56 с. – ISBN 966-6540-83-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex