Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
877.
Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006
878.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010
879.
Караман Д.Ю. Електроопір, термо-е.р.с. та механічні властивості композитів на базі терморозширенного графіту, фторопласту та ПВХ-пластизолю [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Караман Д.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
880.
Лінючева О.В. Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Лінючева О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
881.
Салех М М Журбан Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структури Шоттки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Салех М. М. Журбан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
882.
Штепа В.М. Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Штепа В.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008
883.
Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
884.
Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
885.
Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006
886.
Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
887.
Ріцос Я. [Епітафія [Книга] / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
888.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
889.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
890.
Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007
891.
Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
892.
Швець Г.Д. Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ганна Дмитрівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
893.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Овчаренко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
894.
Смігунова О.Г. Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 08.00.08 / Смігунова О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
895.
Тепенчак Т.М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Тепенчак Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
896.
Пруденко Я.Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно" [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пруденко Я.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
897.
Пруденко Я.Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Пруденко Я.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
898.
Кирієнко Наталія Миколаївна Естетична система Михайла Ореста : генеза, творча реалізація [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 01 / Кирієнко Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2006
899.
Павлова О.Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема [Дисертація] : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Павлова О.Ю. ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
900.
Скальська М.Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Скальська М. Л.; КНУТШ, Філос. ф.т, Каф. етики, естетики та культурології. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex