Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
902.
Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
903.
Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Ганна Володимирівна Індиченко; КНУТШ. – Київ, 2006
904.
Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України [Книга] / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с. : 75 карт., 167 іл. – ISBN 978-966-2172-02-7
905.
Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005
906.
Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Соломаха А.В.; Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2007
907.
Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
908.
Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.08 / Юлія Михайлівна Снурнікова; КНУТШ. – Київ, 2006
909.
Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009
910.
Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра. техн. наук: Спец.05.13.22 / Сергій Костянтинович Чернов; ИОН України; Нац. ун-т кораблебудування. – Миколаїв, 2007
911.
Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності ) / Заклекта-Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
912.
Яковицький І.Л. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.01 / Яковицький І.Л.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Харків, 2007
913.
Аммар Ефективність хDSL технологій на мережі абонентського доступу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Аммар Аль-Халєд; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007
914.
Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
915.
Фіголь Н.М. Євген Чикаленко та газета " Рада" у формуванні мови преси на початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Фіголь Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2006
916.
Євроатлантична інтеграція України: шлях до демократії [Книга] : аналітичні матеріали підготовлені двосторонньою україно-болгарською експертною групою / Гарань О. [ та ін.] ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва ; Ін-т політичних та юридичних досліджень. – Київ, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-8875-46-5
917.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
918.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
919.
Сахаренко О.В. Європейська політика Австрійської республіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Сахаренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
920.
Шаповалова О.І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шаповалова О.І. ; КНУТШ, ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
921.
Карнаухова А.М. Європейське співробітництво у сфері захисту навколишнього природного середовища [Автореферат] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Карнаухова Антоніна Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
922.
Поляковська С.П. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.03 / Світлана Петрівна Поляковська; Одес. держ. муз. акад. ім.А.В.Нежданової. – Одеса, 2006
923.
Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17-20 ст. [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Даниленко І.І. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009
924.
Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17 - 20 століть [Автореферат] : автореф.дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 / Даниленко І. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009
925.
Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук: спец.: 10.01.01 - укр. літ. / Кисла Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex