Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Масікевич А.Ю. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсивної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Масікевич А.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
977.
Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1969. – 202 с.
978.
Соколова В.П. Закономірності розкриття гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення селективності їх флотаційного збагачення [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.15.08 / Соколова В.П.; М-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006
979.
Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Настенко Є.А.; Академія медичних наук України; Націон. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008
980.
Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 02.00.04 / О.М.Заславський; КНУТШ. – Київ, 2006
981.
Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009
982.
Куприн А.М. Занимательная топография [Книга] : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
983.
Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте [Книга] / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
984.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
985.
Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
986.
Стіренко С.Г. Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення підготовки та редагування технічної документації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Стіренко С.Г.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
987.
Микитенко Антоніна Михайлівна Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Микитенко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
988.
Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов"язань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андріанов М.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
989.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
990.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Дисертація] : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
991.
Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа [Книга] : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
992.
Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007
993.
Саприкіна І.В. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України (за матеріалами судової практики) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Саприкіна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
994.
Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Турчин Є.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
995.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
996.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
997.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
998.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
999.
Зборник радова [Журнал] = Collected papers. – Нови Сад. – ISSN 0550-2179
1000.
Зборник радова [Журнал] = Collected papers. – Нови Сад. – ISSN 0550-2179
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex