Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте [Книга] / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
977.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
978.
Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
979.
Стіренко С.Г. Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення підготовки та редагування технічної документації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Стіренко С.Г.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
980.
Микитенко Антоніна Михайлівна Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Микитенко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
981.
Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов"язань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андріанов М.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
982.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
983.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Дисертація] : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
984.
Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа [Книга] : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
985.
Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007
986.
Саприкіна І.В. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України (за матеріалами судової практики) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Саприкіна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
987.
Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Турчин Є.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
988.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
989.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
990.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
991.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
992.
Зборник радова [Журнал] = Collected papers. – Нови Сад. – ISSN 0550-2179
993.
Зборник радова [Журнал] = Collected papers. – Нови Сад. – ISSN 0550-2179
994.
Зборник радова [Журнал] = Collected papers. – Нови Сад. – ISSN 0550-2179
995.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
996.
Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
997.
Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
998.
Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009
999.
Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 [Книга] : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
1000.
Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex