Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Глазер Р. Задачник по стереометрии [Книга] : с 435 задачами и 54 чертежами / Р. Глазер ; авториз. пер. с последнего нем. изд. М.Ю. Мансфельда. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, 1923. – 152 с. : с черт. – (Библиотека Гешен : русское издание ; [50])
977.
Куликова Г.М. Закон сохранения вранья [Книга] : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
978.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
979.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
980.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
981.
Королев М.Е. Закономерности распределения микрокомпонентов в природных водах Енисейского кряжа [Книга] / М.Е. Королев. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1973. – 191 с.
982.
Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
983.
Букетов А.В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв"язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Букетов А.В. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2007
984.
Масікевич А.Ю. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсивної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Масікевич А.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
985.
Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1969. – 202 с.
986.
Соколова В.П. Закономірності розкриття гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення селективності їх флотаційного збагачення [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.15.08 / Соколова В.П.; М-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006
987.
Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Настенко Є.А.; Академія медичних наук України; Націон. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008
988.
Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 02.00.04 / О.М.Заславський; КНУТШ. – Київ, 2006
989.
Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009
990.
Куприн А.М. Занимательная топография [Книга] : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
991.
Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте [Книга] / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
992.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
993.
Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
994.
Стіренко С.Г. Засоби підвищення ефективності спеціального програмного забезпечення підготовки та редагування технічної документації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Стіренко С.Г.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
995.
Микитенко Антоніна Михайлівна Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Микитенко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
996.
Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов"язань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андріанов М.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
997.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
998.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Дисертація] : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
999.
Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа [Книга] : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
1000.
Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,