Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
952.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
953.
Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх [Книга] / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
954.
Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
955.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
956.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
957.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
958.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
959.
Журнал социологии и социальной антропологии [Журнал] = The journal of sociology and social anthropology / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 1998-. – ISSN 1029-8053
960.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
961.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
962.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
963.
Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
964.
Франко І.Я. З вершин і низин [Книга] : Збірник поезій Івана Франка / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Львів : Накл. Ольги Франко, 1893. – 468с.
965.
Тичина П.Г. З минулого - в майбутнє [Книга] : Статті, спогади, нотатки, начерки, інтерв"ю / П.Г. Тичина; Уп. та прим. С. Тельнюка. – Київ : Дніпро, 1973. – 344с.
966.
Тевекелян В.А. За Москвою-рекой [Книга] : Роман / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 520с.
967.
Кошеленко В"ячеслав Вікторович Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кошеленко В.В.; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006
968.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
969.
Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі [Книга] / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.
У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці питання про систему методів навчання.
970.
Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды [Книга] = Air pollution / Р. Гудериан; пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200 с.
971.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии в пространстве (с указанием решений) [Книга] / И.И. Белянкин. – Изд. испр. и доп. – Киев : Печ. С.П. Яковлева, 1907. – 214 с.
972.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии, предлагавшиеся препод. И.И. Белянкиным на практических занятиях по математике в Киевском Политехническм Институте [Книга] : С указанием их решений / И.И. Белянкин. – Изд. студенческое. – Киев
973.
Белянкин И.И. Задачи по интегральному исчислению [Книга] : (с указанием решений) / И.И. Белянкин. – Киев : Печ. С.П. Яковлева
974.
Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей [Книга] : Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы: Учебное пособие / А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, В.Г. Ушаков. – Москва : Наука, 1986. – 328с.
975.
Жук С.М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.04 / Жук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,