Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
952.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
953.
Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
954.
Тевекелян В.А. За Москвою-рекой [Книга] : Роман / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 520с.
955.
Кошеленко В"ячеслав Вікторович Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кошеленко В.В.; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006
956.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
957.
Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі [Книга] / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.
У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці питання про систему методів навчання.
958.
Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды [Книга] = Air pollution / Р. Гудериан; пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200 с.
959.
Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей [Книга] : Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы: Учебное пособие / А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, В.Г. Ушаков. – Москва : Наука, 1986. – 328с.
960.
Жук С.М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.04 / Жук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
961.
Глазер Р. Задачник по стереометрии [Книга] : с 435 задачами и 54 чертежами / Р. Глазер ; авториз. пер. с последнего нем. изд. М.Ю. Мансфельда. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, 1923. – 152 с. : с черт. – (Библиотека Гешен : русское издание ; [50])
962.
Куликова Г.М. Закон сохранения вранья [Книга] : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
963.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
964.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
965.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
966.
Королев М.Е. Закономерности распределения микрокомпонентов в природных водах Енисейского кряжа [Книга] / М.Е. Королев. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1973. – 191 с.
967.
Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
968.
Букетов А.В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв"язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Букетов А.В. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2007
969.
Масікевич А.Ю. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсивної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Масікевич А.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
970.
Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1969. – 202 с.
971.
Соколова В.П. Закономірності розкриття гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення селективності їх флотаційного збагачення [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.15.08 / Соколова В.П.; М-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006
972.
Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Настенко Є.А.; Академія медичних наук України; Націон. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008
973.
Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 02.00.04 / О.М.Заславський; КНУТШ. – Київ, 2006
974.
Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009
975.
Куприн А.М. Занимательная топография [Книга] : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex