Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Елітіис О. [Друге письмо [Книга] : Arthur Rimbaud, Comte de Lautreamont, Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Giuseppe Ungaretti, Federico Garcia Lorca, Vladimir Maiakovski : переклади на грецьку мову / О. Елітіис; Одисей Елітіс. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 211 с. : іл. – Переклади на грецьку мову. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-95-6
827.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
828.
Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
829.
Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006
830.
Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009
831.
Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Анжеліка Петрівна Дербак; КНУТШ. – Київ, 2006
832.
Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006
833.
Шестопалова Ю.А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець 19 - поч. 21ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Шестопалова Ю.А.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007
834.
Коломієць Л.В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця 19-початку 20 ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лада Володимирівна Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006
835.
Бутенко А.П. Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бутенко Андрій Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006
836.
Охріменко Т.В. Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій 17-20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Охріменко Т. В. ; КНУТШ , Ін-т філології. – Київ, 2009
837.
Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи [Автореферат] : Автореф. дис. .... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
838.
Еврейская энциклопедия [Книга] : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
839.
Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом [Книга]. – Москва : Недра, 1970. – 72с.
840.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга] : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
841.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга] : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
842.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга]. – Москва : Советская энциклопедия
843.
Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
844.
Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського [Книга] / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
845.
Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / А.В. Бохан ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
846.
Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
847.
Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
848.
Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
849.
Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
850.
Подустов М.О. Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Подустов М.О.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex