Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Дєєв М.В. Достатність доказів у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Дєєв М. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
827.
Елітіс О. [Достойний є [Книга] / Одисей Елітіс. – 17-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 92 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-46-8
828.
Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
829.
Курінна Г.В. Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Курінна Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
830.
Зайченко Л.Г. Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.05 / Зайченко Л.Г.; Українська держ. акад. залізничного трансп. – Харків, 2007
831.
Елітіис О. [Друге письмо [Книга] : Arthur Rimbaud, Comte de Lautreamont, Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Giuseppe Ungaretti, Federico Garcia Lorca, Vladimir Maiakovski : переклади на грецьку мову / О. Елітіис; Одисей Елітіс. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 211 с. : іл. – Переклади на грецьку мову. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-95-6
832.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
833.
Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
834.
Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006
835.
Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009
836.
Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Анжеліка Петрівна Дербак; КНУТШ. – Київ, 2006
837.
Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006
838.
Шестопалова Ю.А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець 19 - поч. 21ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Шестопалова Ю.А.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007
839.
Коломієць Л.В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця 19-початку 20 ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лада Володимирівна Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006
840.
Бутенко А.П. Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бутенко Андрій Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006
841.
Охріменко Т.В. Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій 17-20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Охріменко Т. В. ; КНУТШ , Ін-т філології. – Київ, 2009
842.
Чернова К.О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи [Автореферат] : Автореф. дис. .... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чернова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
843.
Еврейская энциклопедия [Книга] : Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. – Санкт-Петербург : Брокгауз - Ефрон
844.
Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом [Книга]. – Москва : Недра, 1970. – 72с.
845.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга] : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
846.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга] : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
847.
Ежегодник Большой советской энциклопедии [Книга]. – Москва : Советская энциклопедия
848.
Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
849.
Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського [Книга] / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
850.
Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex