Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008
777.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
778.
Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Набока С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
779.
Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
780.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
781.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
782.
Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
783.
Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. [Книга] / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
784.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
785.
Франко І.Я. До світла ! [Книга] : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
786.
Букреєв Б.Я. До теорії просторових кривих [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1930. – 2 с. – Окремий відбиток з IVкниги Записок Київського Інституту Народної Освіти
787.
Бондарчук В.Г. До хаpактеpистики копальних м"якунiв з четвеpтинних покладiв Укpаїни [Книга] / В.Г. Бондарчук; Всеукраїнська АН УРСР. Четвертинний період вип.6. – 15-53 с.
788.
Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4He [Автореферат] : Автореф. дис. канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
789.
Чайка В.М. Докембрийские металлоносные конгломераты [Книга] / В.М. Чайка, Ю.В. Попов. – Москва, 1976. – 35с.
790.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
791.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
792.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
793.
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка; Донецьке відділення НТШ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001-. – ISSN 1728-9572
794.
Хамад Іхаб Ахмад Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Хамад Іхаб Ахмад ; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
795.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
796.
Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
797.
Расулова А.Л. Дороги сходятся [Книга] : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
798.
Сорока С.С. Дорогою життя [Книга] : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
799.
Букреєв Б.Я. Дослід загального рівняння другого порядку з двома змінними [Книга] : На правах рукопису / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1932. – 28 с. – Стеклографічне видання
800.
Ловейкін Ю.В. Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтованих систем, близьких до інтегровних [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Ловейкін Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex