Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
777.
Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
778.
Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка [Книга] / В.П. Ермаков. – Киев
779.
Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007
780.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009
781.
Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури [Книга] / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
782.
Бердник Д І. Діаманти України [Книга] : наук.-попкл. нариси про корисні копалини та їх першовідкривачів / І.Д.Бердник, І.А.Падалка. – Київ : Молодь, 1972. – 202, [2] с. : іл., [8] арк. кольор. іл. : іл.
783.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
784.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008
785.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
786.
Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Набока С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
787.
Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
788.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
789.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
790.
Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
791.
Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. [Книга] / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
792.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
793.
Глібов Л.І. До мирового [Книга] : Жарт на 2-і дії / Л.І. Глібов. – Санкт-Петербург, 1891. – 39с.
794.
Франко І.Я. До світла ! [Книга] : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
795.
Букреєв Б.Я. До теорії просторових кривих [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1930. – 2 с. – Окремий відбиток з IVкниги Записок Київського Інституту Народної Освіти
796.
Бондарчук В.Г. До хаpактеpистики копальних м"якунiв з четвеpтинних покладiв Укpаїни [Книга] / В.Г. Бондарчук; Всеукраїнська АН УРСР. Четвертинний період вип.6. – 15-53 с.
797.
Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4He [Автореферат] : Автореф. дис. канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
798.
Чайка В.М. Докембрийские металлоносные конгломераты [Книга] / В.М. Чайка, Ю.В. Попов. – Москва, 1976. – 35с.
799.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
800.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,