Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
777.
Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007
778.
Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
779.
Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
780.
Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка [Книга] / В.П. Ермаков. – Киев
781.
Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007
782.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009
783.
Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури [Книга] / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
784.
Бердник І. Діаманти України [Книга] / І. Бердник, І. Падалка. – Київ : Молодь, 1972. – 205 с.
785.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
786.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008
787.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
788.
Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Набока С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
789.
Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
790.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
791.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
792.
Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
793.
Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. [Книга] / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
794.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
795.
Глібов Л.І. До мирового [Книга] : Жарт на 2-і дії / Л.І. Глібов. – Санкт-Петербург, 1891. – 39с.
796.
Франко І.Я. До світла ! [Книга] : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
797.
Букреєв Б.Я. До теорії просторових кривих [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1930. – 2 с. – Окремий відбиток з IVкниги Записок Київського Інституту Народної Освіти
798.
Бондарчук В.Г. До хаpактеpистики копальних м"якунiв з четвеpтинних покладiв Укpаїни [Книга] / В.Г. Бондарчук; Всеукраїнська АН УРСР. Четвертинний період вип.6. – 15-53 с.
799.
Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4He [Автореферат] : Автореф. дис. канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
800.
Чайка В.М. Докембрийские металлоносные конгломераты [Книга] / В.М. Чайка, Ю.В. Попов. – Москва, 1976. – 35с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,