Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007
777.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009
778.
Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури [Книга] / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
779.
Бердник Д І. Діаманти України [Книга] : наук.-попкл. нариси про корисні копалини та їх першовідкривачів / І.Д.Бердник, І.А.Падалка. – Київ : Молодь, 1972. – 202, [2] с. : іл., [8] арк. кольор. іл. : іл.
780.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
781.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
782.
Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008
783.
Набока С.В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Набока С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
784.
Биструшкін Я.О. Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80-90-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Биструшкін Я.О.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
785.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
786.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
787.
Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
788.
Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. [Книга] / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
789.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
790.
Франко І.Я. До світла ! [Книга] : Оповідання арештанта / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1914. – 31с. – (Серія сьома)
791.
Букреєв Б.Я. До теорії просторових кривих [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1930. – 2 с. – Окремий відбиток з IVкниги Записок Київського Інституту Народної Освіти
792.
Бондарчук В.Г. До хаpактеpистики копальних м"якунiв з четвеpтинних покладiв Укpаїни [Книга] / В.Г. Бондарчук; Всеукраїнська АН УРСР. Четвертинний період вип.6. – 15-53 с.
793.
Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4He [Автореферат] : Автореф. дис. канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
794.
Чайка В.М. Докембрийские металлоносные конгломераты [Книга] / В.М. Чайка, Ю.В. Попов. – Москва, 1976. – 35с.
795.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
796.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
797.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
798.
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка; Донецьке відділення НТШ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001-. – ISSN 1728-9572
799.
Хамад Іхаб Ахмад Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Хамад Іхаб Ахмад ; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
800.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex