Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тищенко А. П.; КНУТШ. – Київ, 2009
627.
Чехович В.Д. Геоло-экономическая характеристика металлических полезных ископаемых Боливии и Аргентины [Книга] / В.Д. Чехович, Л.Н. Волкова, А.В. Кузьменко. – Москва, 1976. – 73с.
628.
Філатова І.В. Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі комплексного обліку їхніх якісних показників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.01 / Філатова І.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008
629.
Хименко Ірина Юріївна Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Хименко І. Ю.; МОНУ; Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Тернопіль, 2005
630.
Сергейчук О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка / Сергейчук О.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008
631.
Ушаков Л.В. Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в заданому об"ємі простору [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Ушаков Л.В.; МОіНУ; Київський ниц. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
632.
Сахно І.Г. Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Сахно І.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький націонасьний технічний університет". – Донецьк, 2007
633.
Бондарчук В.Г. Геомоpфология геосинклиналей [Книга] / В.Г. Бондарчук : АH УРСР, 1944. – 16с. – Отд.оттиск из: Известия АН СССР. Сер. Геологическая, №1
634.
Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине ( методы и результаты исследований) [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 189 с.
635.
Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР [Книга] : (Геологічний розвиток рельєфу УРСР) / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1949. – 243с
636.
Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Жанна Олегівна Панченко; КНУТШ. – Київ, 2006
637.
Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
638.
Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана [Книга] / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
639.
Озол А.А. Геохимические критерии бороносности галогенных и вулканогенно-осадочных образований [Книга] / А.А. Озол. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 45с.
640.
Геохимические методы поисков рудных месторождений [Книга]. – Новосибрск : Наука
641.
Геохимия и геология фосфоритоносных и меденосных отложений Татарии [Книга]. – Казань : Казанский ун-т, 1970. – 66 с.
642.
Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири [Книга]. – Новосибрск : Наука, 1970. – 164 с.
643.
Иванов В.В. Геохимия рения [Книга] / В.В. Иванов, Е.М. Поплавко, В.Н. Горохова. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
644.
Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов [Книга] / И.Б. Никитина. – Москва : Наука, 1977. – 146 с.
645.
Геохимия. Минералогия [Книга] : Международный геологический конгресс. 26 сессия. Доклады советских ученых. – Москва : Наука, 1980. – 232 с.
646.
Геохронологические рубежи и геологическая эволюция Балтийского щита [Книга]. – Ленинград : Наука, 1972. – 192с.
647.
Геохронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской системы. ХІХ сессия [Книга]. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
648.
Топильская Е. Героев не убивают [Книга] / Елена Топильская. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 384 с. – ISBN 5-7654-2507-0
649.
Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
650.
Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,