Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Філатова І.В. Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі комплексного обліку їхніх якісних показників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.01 / Філатова І.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008
627.
Хименко Ірина Юріївна Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Хименко І. Ю.; МОНУ; Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Тернопіль, 2005
628.
Сергейчук О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка / Сергейчук О.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008
629.
Ушаков Л.В. Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в заданому об"ємі простору [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.01 / Ушаков Л.В.; МОіНУ; Київський ниц. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
630.
Сахно І.Г. Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Сахно І.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький націонасьний технічний університет". – Донецьк, 2007
631.
Бондарчук В.Г. Геомоpфология геосинклиналей [Книга] / В.Г. Бондарчук : АH УРСР, 1944. – 16с. – Отд.оттиск из: Известия АН СССР. Сер. Геологическая, №1
632.
Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине ( методы и результаты исследований) [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 189 с.
633.
Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР [Книга] : (Геологічний розвиток рельєфу УРСР) / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1949. – 243с
634.
Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Жанна Олегівна Панченко; КНУТШ. – Київ, 2006
635.
Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
636.
Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана [Книга] / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
637.
Озол А.А. Геохимические критерии бороносности галогенных и вулканогенно-осадочных образований [Книга] / А.А. Озол. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 45с.
638.
Геохимические методы поисков рудных месторождений [Книга]. – Новосибрск : Наука
639.
Геохимия и геология фосфоритоносных и меденосных отложений Татарии [Книга]. – Казань : Казанский ун-т, 1970. – 66 с.
640.
Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири [Книга]. – Новосибрск : Наука, 1970. – 164 с.
641.
Иванов В.В. Геохимия рения [Книга] / В.В. Иванов, Е.М. Поплавко, В.Н. Горохова. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
642.
Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов [Книга] / И.Б. Никитина. – Москва : Наука, 1977. – 146 с.
643.
Геохимия. Минералогия [Книга] : Международный геологический конгресс. 26 сессия. Доклады советских ученых. – Москва : Наука, 1980. – 232 с.
644.
Геохронологические рубежи и геологическая эволюция Балтийского щита [Книга]. – Ленинград : Наука, 1972. – 192с.
645.
Геохронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской системы. ХІХ сессия [Книга]. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
646.
Топильская Е. Героев не убивают [Книга] / Елена Топильская. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 384 с. – ISBN 5-7654-2507-0
647.
Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
648.
Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
649.
Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
650.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,