Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Кравченко Ю.Г. Державне регулювання природних монополій у трансформаційній економіці [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.01.01 / Юрій Григорович Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006
727.
Рожко Олександр Дмитрович Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 04. 01 / Рожко О. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006
728.
Севастьянова І.В. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни (1735-1739рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. істор. наук :07.00.02 / Севастьянова І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
729.
Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі [Книга] / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 128 с. – ISBN 966-6540-82-2
730.
Арсеньєв В.К. Дерсу Узала. Сквозь тайгу [Книга] / В.К. Арсеньєв. – Москва : Мысль, 1972. – 350с
731.
Асмолова О.В. Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Асмолова О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2007
732.
Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону) [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кучерявенко Л.В.; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2007
733.
Горєлов Б.М. Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішних збурень [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Борис Михайлович Горєлов; КНУТШ. – Київ, 2005
734.
Стасюк О.О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Стасюк О.О.: КНУТШ. – Київ, 2007
735.
Легун Юрій Вікторович Джерела з генеалогії селян Подільської губернії:стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра історичних наук; 07. 00. 06 / Легун Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
736.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
737.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
738.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
739.
Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009
740.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
741.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
742.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
743.
Волкова А.С. Дидактичні матеріали з фізичної географії СРСР [Книга] / А.С. Волкова, М.Є. Медведев. – Київ : Радянська школа, 1977. – 88с.
744.
Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів [Дисертація] : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Ярошенко В.О. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Київ, 2009
745.
Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізотерних аналогів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Ярошенко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
746.
Слапчук В.Д. Дикі квіти [Книга] : роман / В.Д. Слапчук; Василь Слипчук. – Київ : Факт, 2004. – 296 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-86-1
747.
Тареев Б.А. Динамика бароклинных возмущений в океане [Книга] / Б.А. Тареев. – Москва : Московский университет, 1974. – 189с.
748.
Пирога С.А. Динаміка гратки, дефекти, фазові рівноваги трансляційно-регулярних шаруватих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 04.07. - фізика твердого тіла / Пирога С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
749.
Савченко О.В. Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення суб"єкта у процесі оволодіння професійними поняттями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.01 / Савченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
750.
Дворецька І.В. Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.09 / Дворецька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex