Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Шиліна О.В. Гносеологічний аналіз історичних і філософських основ генеративно-трансформаційної лінгвістики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шиліна Ольга Василывна ; КНУТШ. – Київ, 2007
677.
Голгофа мільйонів [Книга] : документальні свідчення / [ Кондрацький А.А. та ін. ; відп. за вип. К.С. Малєєв ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-87-7
678.
Голодомор 1932-1933 рр. на теренах Чернігівського району [Книга] / Чернігівська районна державна адміністрація ; [ упоряд.: Горобець С.М. ]. – Чернігів, 2008. – 196 с.
679.
Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009
680.
Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность [Автореферат] : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008
681.
Гуро И.Р. Горизонты [Книга] : Повесть о Станиславе Косиоре / И.Р. Гуро, А. Андреев. – Москва : Политиздат, 1977. – 407с. – (Пламенные революционеры)
682.
Брауде И.Д. Горная эрозия и борьба с ней [Книга] / И.Д. Брауде. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – 51 с.
683.
Горючие сланцы [Книга]. – Ленинград : Недра, 1980. – 262 с.
684.
Мащенко М.В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб"єкти, види (господарсько правовий аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Мащенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
685.
Кондратюк А. Гості з Аргентини [Книга] : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
686.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
687.
Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
688.
Гранитоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии [Книга] : Совместная Сов.-Монг. научно-исследоват. геологическая экспедиция. Труды, вып.14. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
689.
Боярищева Т.В. Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 / Тетяна Валеріївна Боярищева; КНУТШ. – Київ, 2006
690.
Шевченко Ю.В. Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх використання для розробки запобіжних пристроїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.08 / Шевченко Ю.В.; НАНУ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2008
691.
Антонович В.Б. Грановщина [Книга] : ( Эпизод из истории Брацлавской Украины) / В. Антонович. – [Киев] : [Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого], 1888. – 19 с. – Отд. оттиск
692.
Пономарьова І.С. Греки Приазов"я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра іст. наук: спец. 07.00.05 / Пономарьова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
693.
Кобинець Алла Володимирівна "Громадська думка"/"Рада" (1905-1914рр.) - перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кобинець А. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
694.
Шарма Р. Громадська думка в Україні напередодні парламентських виборів 2007 року [Книга] : результати дослідження IFES. Вересень 2007 року: серпень 2007 р. - вересень 2007 р. / [ Ракеш Шарма, Кетлін Хольцварт, Рола Абдул-Латіф ]. – Washington : IFES, 2007. – 47с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 1-931459-22-3
695.
Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. 20 ст.: процес становлення та розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горбачова О.С.; КНУТШ. – Київ, 2008
696.
Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінцукевич К. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
697.
Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
698.
Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; Ситник В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005
699.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
700.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Автореферат] : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex