Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ситнік В.П.; Ситник В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005
702.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
703.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Автореферат] : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
704.
Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана [Дисертація] : дис. ... канд. істр. наук: 07.00.01 / Теличко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
705.
Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів [Автореферат] : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
706.
Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
707.
Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008
708.
Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан [Автореферат] : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
709.
Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
710.
Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
711.
Helmholtz H. Два иcследования по гидродинамике [Книга] : О вихревом движении. О прерывном движении жидкости / H. Helmholtz; Пер. под ред. С.А. Чаплыгина. – Москва, 1902. – 108 с.
712.
Радиенко Д. Две недели в Аргентине и Парагвае [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 52 с. – ISBN 978-966-529-181-7
713.
Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
714.
Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
715.
Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
716.
Девятый Конгресс INQUA в Новой Зеландии [Книга] : Итоги и материалы. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
717.
Багалій Д.І. Декабристи на України [Книга] / Д.І. Багалій. – Харків : Держвидав України, 1926. – 56 c. – Бібліогр. примітки: с. 53-56
718.
Жучок Анатолій Володимирович Декомпозиції вільних добутків напівгруп [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
719.
Бадьора С.П. Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Бадьора С.П.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
720.
П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / П"ятецька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
721.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2009
722.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
723.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010
724.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – мова резюме англ., та рос.
725.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.,укр., рос.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,